Aleksandra Kolar

IME I PREZIME

Aleksandra Kolar

KONTAKT

Tel: 0637755036

Mail: a.kolar@getgap.com

CV

Pozicija: GetG.A.P. – Odnosi s javnošću i komunikacije

Promoter softverske aplikacije namenjene poljoprivrednicima, distributerima, poljoprivrednim konsultantima i sertifikatorima koji, poštujući principe dobre poljoprivredne prakse, u svoje poslovanje uvode i međunarodno priznati sertifikat „GLOBALG.A.P.“.

Diplomirani filolog, sa radnim iskustvom koje čini 20 godina rada sa medijima i novinarima, u PR-u, u novinarstvu, u saradnji sa novinarskim udruženjima, marketinškim agencijama, kao i rad u državnoj upravi na poslovima kontakata sa medijima i javnošću.

PROIZVODI

Komentari