Cene na berzama u periodu od 1. do 5. aprila i promet u martu 2019.

Najvažnije iz protekle nedelje: pad cene pšenice, dešavanja na svetskim berzama + kretanje cena u martu

PROMET ROBA NA PRODUKTNOJ BERZI

Stagnacija cena soje i kukuruza, pad cene pšenice i pad prometa su obeležili ovu nedelju na organizovanom robno-berzanskom tržištu. Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 755 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 16.907.000,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je manji za 48,81%, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 36,66%.

Pšenica sa minimalnim proteinom 11,5% realizovana je po jedinstvenoj ceni od 21,00 din/kg bez PDV-a (23,10 din/kg sa PDV-om). Ovo predstavlja ujedno i ovonedeljnu ponderisanu cenu. U odnosu na prethodni upoređujući podatak cena je niža za 4,98%.

Kod hlebnog zrna ono što zabrinjava ratare je nedostatak padavina. Nedostatak padavina prouzrokovao je smanjenje zaliha vlage u zemljištu. Imajući u vidu faze rasta i razvoja pšenice i predstojeću prolećnu setvu, opravdan je strah stručnjaka i proizvođača da će biljna proizvodnja, u celini, biti veoma neizvesna.

Kukuruz sa vlagom do 14,5% je trgovan po 15,50 din/kg bez PDV-a (17,05 din/kg sa PDV-om), dok je kukuruz za kluzulom „fco-luka“ trgovan po 15,90 din/kg bez PDV-a (17,49 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni upoređujući period žuto zrno je zadržalo isti cenovni nivo.

Soja kao i kukuruz se zadržala na prošlonedeljnom cenovnom nivou. Soja je realizovana na cenama od 37,00 din/kg bez PDV-a (40,70 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju nije bilo cenovnih promena.

Stočni ječam je trgovan po jedinstvenoj ceni 20,80 din/kg bez PDV-a (22,88 din/kg sa PDV-om).

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

PRODEX

Berzanski indeks PRODEX je na dan 04.04.2019. godine bio na nivou od 209,34 indeksnih poena, što predstavlja pad za 1,46 indeksnih poena u odnosu na prethodni posmatrani period.

SVETSKO TRŽIŠTE

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 1,34%, a kukuruz je pojeftinio 2,36%.

Dobre nedeljne izvozne prodaje pšenice iz SAD uticale su na kretanje cene.

Procena Ministarstva poljoprivrede SAD o povećanju površina pod kukuruzom u predstojećoj setvi uticala je na kretanje cene.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je poskupela 1,91%, a sojina sačma je poskupela 1,76%.

Dobre nedeljne izvozne prodaje soje iz SAD, uključujući i prodaju Kini, uticale su na kretanje cene.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 1,88%, a kukuruz je poskupeo 0,30%.

STRUKTURA PROMETA NA PRODUKTNOJ BERZI U MARTU 2019. GODINE

Na novosadskoj Produktnoj berzi mart beleži pad cena primarnih poljoprivrednih proizvoda. Pad cena na svetskim tržištima početkom meseca je jedan od faktora koji je uticao na kretanje cena na domaćem tržištu. Ukupan promet preko „Produktne berze“ u martu je iznosio 8.675 tona robe, što je za 45,80% više nego prethodnog meseca, dok je finansijska vrednost prometa iznosila 163.615.000,00 dinara, odnosno za 9,46% više nego u februaru.

Pšenica

Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 22,00 do 22,50 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 22,28 din/kg bez PDV-a (24,50 din/kg sa PDV-om). U odnosu na upoređujući podatak iz prethodnog meseca cena pšenice je niža za 2,15%.

Ono što zabrinjava ratare je nedostatak padavina. Nedostatak padavina prouzrokovao je smanjenje zaliha vlage u zemljištu. Imajući u vidu faze rasta i razvoja pšenice i predstojeću prolećnu setvu, opravdan je strah stručnjaka i proizvođača da će biljna proizvodnja, u celini, biti veoma neizvesna.

Kukuruz

Statistički posmatrano kukuruz beleži značajan pad u odnosu na prethodni upoređujući podatak. Cena kukuruza se kretala od 15,00 do 15,60 din/kg bez PDV-a. Žutim zrnom se početkom meseca trgovalo u cenovnom rasponu od 15,00 do 15,30 din/kg bez PDV-a, da bi krajem meseca prešlo granicu od 15,50 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 15,36 din/kg bez PDV-a (16,90 din/kg sa PDV-om). U odnosu na upoređujući podatak iz prethodnog meseca cena ove žitarice je doživela pad od 4,48%.

Soja

Soja kao i kukuruz je doživela značajan pad cena. Od početka meseca ova uljarica beleži negativne cenovne trendove, da bi se krajem meseca zadržala na ceni od 37,00 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 37,45 din/kg bez PDV-a (41,19 din/kg sa PDV-om). U odnosu na upoređujući podatak iz prethodnog meseca cena soje je pala za 4,42%.

Komentari