Cene na berzama u periodu od 25. februara do 1. marta i promet u februaru 2019.

Najvažnije iz protekle nedelje: pad prometa, dešavanja na svetskim berzama + kretanje cena u februaru

PROMET ROBA NA PRODUKTNOJ BERZI

Pad cena i pad prometa primarnih poljoprivrednih proizvoda je obeležio ovu nedelju na novosadskoj Produktnoj berzi. Pad tražnje za pšenicom, kukuruzom i sojom gurao je cene konstantno na niže tokom čitave protekle sedmice. Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 675 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 14.115.750,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je niži za 44,90%, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 41,97%.

Pšenica sa minimalnim proteinom od 12% trgovana je po jedinstvenoj ceni od 22,30 bez PDV-a (24,53 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja ponderisanu cenu za ovu nedeljnu. U odnosu na prethodni upoređujući podatak cena hlebnog zrna je niža za 2,19%.

Tokom nedelje tražnja za kukuruzom je bila na nivou do 15,00 din/kg bez PDV-a, a ponuda od 15,40 din/kg bez PDV-a. Na samom kraju nedelje kukuruz je prometovan po 15,30 din/kg bez PDV-a sa vlagom do 14,5%.

Soja zrno je trgovano po 38,50 din/kg bez PDV-a (42,35 din/kg sa PDV-om). U odnosu na poslednji upoređujući podatak ova uljarica je doživela pad cena 2,53%

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

PRODEX

Berzanski indeks PRODEX je na dan 21.02.2019. godine bio na nivou od 211,14 indeksnih poena, što predstavlja pad za 0,35 indeksna poena u odnosu na prethodni posmatrani period.

SVETSKO TRŽIŠTE

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 6,99%, a kukuruz je pojeftinio 3,57%.

I pored dobrih nedeljnih izvoznih podatak u SAD, cene su padale.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je pojeftinila 1,49%, a sojina sačma je pojeftinila 1,18%.

Trgovci čekaju konkretne poteze Kine da bi se potvrdila očekivanja poboljšanja trgovine.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 0,90%, a kukuruz je pojeftinio 5,33%.

STRUKTURA PROMETA NA PRODUKTNOJ BERZI U FEBRUARU 2019. GODINE

U prvoj polovini februara zabeležen je rast cena najtrgovanijih berzanskih roba, dok kraj meseca beleži korekciju cena. Pšenica nakon prošlomesečnog četvorogodišnjeg cenovnog maksimuma beleži silazni trend. U drugoj polovini meseca pad potražnje za primarnim poljoprivrednim proizvodima pruzrokovao je pad cena. Ukupan promet preko „Produktne berze“ u februaru iznosio je 5.950 tona robe, što je za 26,68% manje nego prethodnog meseca, dok je finansijska vrednost prometa iznosila 149.479.250,00 dinara, odnosno za 8,10% manje nego u januaru.

Pšenica

Nakon najviše postignute cene u protekle četiri godine prethodnog meseca, pšenica u februaru beleži pad. Hlebno zrno se kretalo u cenovnom rasponu od 22,30 do 23,25 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 22,77 din/kg bez PDV-a (25,04 din/kg sa PDV-om). U odnosu na upoređujući podatak iz prethodnog meseca cena pšenice je niža za 0,31%.

Kukuruz

Kukuruz se u prvoj polovini meseca zadržavao na cenama od 16,00 do 16,40 din/kg bez PDV-a. U drugoj polovini meseca cena se spustila ispod 16,00 din/kg bez PDV-a, a najniža zabeležena cena je iznosila 15,60 din/kg bez PDV-a. Ponder cena je iznosila 16,08 bez PDV-a (17,69 din/kg sa PDV-om). Statistički posmatrano u odnosu na cenu iz prethodnog meseca, cena žutog zrna je viša za 2,62%.

Soja

Soja se kretala u cenovnom rasponu od 38,00 do 39,50 din/kg bez PDV-a. Ova uljarica je doživela svoj maksimum sredinom meseca od 39,50 din/kg bez PDV-a. Nakon toga počinje da se kreće prema negativnim trendovima, soja je trgovana po cenama od 38,00 do 38,50 bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 39,18 din/kg bez PDV-a (43,10 din/kg sa PDV-om). U odnosu na upoređujući podatak iz prethodnog meseca cena soje je neznatno porasla za 0,72%.

Komentari