Cene na berzama u periodu od 6. do 10. maja i promet u aprilu 2019.

Najvažnije iz protekle nedelje: pad cene kukuruza, dešavanja na svetskim berzama + kretanje cena u martu

PROMET ROBA NA PRODUKTNOJ BERZI

Nedelja za nama na novosadskoj Produktnoj berzi beleži pad cene kukuruza. U proteklom periodu kukuruz je zadržavao cenovnu granicu iznad 15,00 din/kg, međutim ove nedelje se trgovalo i ispod te cene. Što se tiče stranih tržišta, povoljne vremenske prilike u regionu Crnog mora uticale su na kretanje cena žitarica u Evropi. Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 3.350 tona robe, čija je finansijska vrednost 62.218.500,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je veći za 482,61%, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 257,49%.

Kukuruz je ove nedelje uzeo apsolutni količinski primat u trgovanju na organizovanom robno berzanskom tržištu sa ukupnom količinom od 3.000 tona. Najniža cena je dostignuta krajem sedmice. Cene po kojima su se sklapali berzanski ugovori kretale su se u opsegu od 14,80 do 15,10 din/kg bez PDV-a. Žuto zrno sa kluzulom „fco-luka“ je trgovano po 15,25 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 15,04 din/kg bez PDV-a (16,54 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni posmatrani period cena je niža za 1,05%.

Pšenicom se trgovalo samo sa lošijim parametrima kvaliteta. Pšenica sa hektolitarskom masom min. 72 i min. vlagom do 14,2% je realizovana po jedinstvenoj ceni od 21,50 din/kg bez PDV-a.

Soja nije doživela značajne cenovne oscilacije poslednja dva meseca. Sojom se trgovalo po jedinstvenoj ceni od 37,30 din/kg bez PDV-a (41,03 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponderisanu cenu. U odnosu na poslednji posmatrani period cena ove uljarice je viša za 0,81%. Međutim, poslednjeg dana u nedelji, tražnja za sojom uz obračun kvaliteta po 34,90 din/kg bez PDV-a i ponuda soje po 36,50 din/kg bez PDV-a ukazuje na pad cene u narednom periodu.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

PRODEX

Berzanski indeks PRODEX je na dan 09.05.2019. godine bio na nivou od 208,20 indeksnih poena, što predstavlja neznatnu promenu za 0,01 indeksnih poena u odnosu na prethodni posmatrani period.

SVETSKO TRŽIŠTE

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 2,68%, a kukuruz je pojeftinio 4,86%.

Loši izvozni rezultati u SAD uticali su na kretanje cena.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je pojeftinila 3,64%, a sojina sačma je pojeftinila 2,43%.

Povišene tenzije i neizvesnost trgovinskih pregovora između SAD i Kine uticale su na kretanje cena.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 0,54%, a kukuruz je pojeftinio 1,35%.

STRUKTURA PROMETA NA PRODUKTNOJ BERZI U APRILU 2019. GODINE

Mesec koji je za nama na domaćem tržištu beleži pad cena pšenice, stagnaciju cena kukuruza i soje. Na stranim tržištima veliki uticaj na formiranje cena imao je tok trgovinskih pregovora između SAD i Kine, koji se i dalje nastavljaju. Najveći uticaj je izražen na formiranje cene soje. Ukupan promet preko „Produktne berze“ u martu je iznosio 5.400 tona robe, što je za 37,75% manje nego prethodnog meseca, dok je finansijska vrednost prometa iznosila 125.258.400,00 dinara, odnosno za 23,44% manje nego u martu.

Pšenica

Pšenica je početkom meseca aprila doživela značajn pad cena da bi do kraja meseca došlo do delimičnog oporavka u odnosu na prethodni posmatrani period. Hlebnim zrnom se trgovalo u cenovnom rasponu od 21,00 do 22,00 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 21,53 din/kg bez PDV-a (23,68 din/kg sa PDV-om). U odnosu na upoređujući podatak iz prethodnog meseca cena ove žitarice je doživela pad od 3,32%.

Kukuruz

Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 15,20 do 15,60 din/kg bez PDV-a, dok je kukuruz sa klauzulom „gratis lager“ trgovan po 15,90 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 15,38 din/kg bez PDV-a (16,91 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni mesec žuto zrno je neznatno osciliralo (+0,33%).

Soja

Soja u odnosu na mesec mart, kada je doživela značajan pad cena, u aprilu je zadržala stabilan cenovni nivo. Sojom se trgovalo u uskom cenovnom rasponu od 37,00 do 37,30 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 37,10 din/kg bez PDV-a (40,81 din/kg sa PDV-om). U odnosu na upoređujući podatak iz prethodnog meseca cena soje je niža za 0,93%.

Komentari