APV: Bespovratna sredstva srednjim školama za projektne aktivnosti na temu zadrugarstva

0
312
Foto: Pexels

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koja se dodeljuju po ovom konkursu jeste 1.300.000,00 dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs o dodeli bespovratnih sredstava javnim srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine, za realizaciju projektnih aktivnosti na temu zadrugarstva u 2018. godini.

Cilj Konkursa jeste podrška Pokrajinskog sekretarijata u oblasti podizanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog procesa srednjeg obrazovanja na temu zadrugarstva, u saradnji sa Zadružnim savezom Vojvodine, a koji će se realizovati kroz projektne aktivnosti (predavanja stručnjaka za zadružno organizovanje, posete zadrugama i nagrađivanje) i upoznavanje učenika sa radom savremenih zadruga, na teritoriji AP Vojvodine, koje posluju u skladu sa Zakonom o zadrugama.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koja se dodeljuju po ovom konkursu jeste 1.300.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 100% od ukupne vrednosti projekta.

Sredstva koja se dodeljuju namenjena su za realizaciju projektnih aktivnosti na temu zadrugarstva, i to :

  1. Troškovi organizovanog prevoza učenika srednjih škola, radi posete zadrugama
  2. Troškovi ishrane učenika srednjih škola prilikom posete zadrugama, i
  3. Troškove nagrada za najbolje prezentacije koju će ustanove dostaviti nakon obilaska zadruga

Konkurs je otvoren zaključno sa 19.10.2018. godine.

Pravo da konkurišu imaju javne srednje škole koje obrazuju učenike u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, a koje su upisane u  Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i koje u završnom razredu imaju nastavni predmet Preduzetništvo.

Podnosioci prijave koji ostvare pravo na dodelu bespovratnih sredstava obrazovaće grupu učenika završnih razreda, koja će, u saradnji i na predlog predstavnika Zadružnog saveza Vojvodine, obići Zadruge na području AP Vojvodine, pri čemu će ista imati priliku da se upozna sa načinom rada i poslovanja jedne savremene zadruge.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom „K O N K U R S za dodelu bespovratnih sredstava javnim srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine, za realizaciju projektnih aktivnosti na temu zadrugarstva u 2018. godini.”, ili lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 021/487 42 45 od 10 do 14 časova.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

 Tekst konkursa

 Pravilnik

 Obrazac prijave

KOMENTARI

Molimo unesite Vaš komentar!
Molimo upišite Vaše ime ovde