APV: Konkurs za sertifikaciju organske proizvodnje i nabavku priključne mehanizacije

Foto: Pixabay

Za realizaciju aktivnosti predviđeno je ukupno 10.000.000,00 dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje, kao i nabavku priključne mehanizacije za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za sledeće investicije:

1.troškovi kontrole i sertifikacije proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje od ovlašćenih organizacija koje izdaju sertifikat, za organske proizvode u 2019. godini;

2.nabavka priključne mehanizacije za organsku proizvodnju, za sertifikovane proizvođače organske proizvodnje:
-nabavka specijalizovane opreme za mehaničko regulisanje korova – razne vrste češljeva, zvezdaste drljače, oprema za suzbijanje korova putem plamena, putem vrele vode, potom međurednih kultivatora i sl.
-nabavka čizel plugova (razrivači),
-nabavka opreme za tretiranje organskih useva (prskalice i atomizeri).

Za realizaciju aktivnosti predviđeno je ukupno 10.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu:

-za tačku 1, do 80% od ukupno prihvatljivih troškova investicije
-za tačku 2, do 70% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 1.000.000,00 dinara.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava priznavaće se jedino priključne mašine kupljene posle 01.01.2019. godine.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 1. fizičko lice:
  -nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
  -preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
 2. pravno lice:
  -privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
  -zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
  -složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu, za više namena u okviru konkursa.

Za investicije pod tačkom 1, Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 01.11.2019. godine.
Za investicije pod tačkom 2, Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 15.04.2019. godine.

Prijave na konkurs, sa ostalom pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se poštom ili putem pisarnice pokrajinskih organa uprave – svakog radnog dana od 9 do 14 časova, u zatvorenoj koverti, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, s naznakom „Konkurs za organsku proizvodnju u 2019. godini” – ne otvaraj. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/487-4601 od 10 do 14 časova.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Tekst konkursa

Pravilnik

Obrazac prijave

Komentari