APV: Plastenici, mehanizacija i oprema za pčelarstvo za izbegla lica

Foto: Pixabay

Javni pozivi su otvoreni do 4. marta 2019. godine

Pokrajinski Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima raspisao je dva javna poziva za dodelu sredstava za ekonomsko osnaživanje izbeglih, prognanih i raseljenih lica u AP Vojvodini kroz dohodovne aktivnosti porodica: „Plastenici sa sistemom za zalivanje“ i „Poljoprivredna mehanizacija i pčelarstvo“.

Konkursi su raspisani za lica koja imaju ili koja su imala, u skladu sa zakonom status izbeglih, prognanih i raseljenih lica sa boravištem odnosno prebivalištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine do dana stupanja na snagu Odluke o osnivanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima 21. decembra 2006. godine.

Javni poziv za plastenike se odnosi na lica koja imaju boravište odnosno prebivalište na teritoriji opština: Subotica, Inđija, Bač, Bečej, Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Sremski Karlovci i Titel.

Pomoć se odobrava u robi – plastenicima sa sistemom za zalivanje „kap po kap“.

Pomoć je jednokratna i i bespovratna za ekonomsko osnaživanje porodica, a u iznosu do najviše 200.000 dinara za svaki grant.

Javni poziv za poljoprivrednu mehanizaciju i pčelarstvo se odnosi na lica koja imaju boravište odnosno prebivalište na teritoriji opština: Vrbas, Bački Petrovac, Bačka Palanka, Sečanj, Srbobran, Stara Pazova, Žabalj, Novi Sad i Apatin.

Pomoć se odobrava u robi – poljoprivrednoj mehanizaciji kao i opremi za pčelarstvo.

Pomoć je jednokratna i bespovratna za ekonomsko osnaživanje porodica, a u iznosu do najviše 200.000 dinara za svaki grant.

Javni pozivi su otvoreni do 4. marta 2019. godine.

Prijavu poslati poštom ili doneti lično u zatvorenoj koverti na adresu: Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima, Bulevar Mihajla Pupina 25, 21000 Novi Sad, sa naznakom „Javni poziv – plastenici“ ili „Javni poziv – poljoprivredna mehanizacija i pčelarstvo“.

Za sve dodatne informacije korisnici se mogu obratiti Fondu, Bulevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad, na broj telefona 021/4754295 ili na mejl adresu uprava@fondirpvojvodine.rs


Kompletan tekst oba Javna poziva i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Javni poziv – plastenici sa sistemom za zalivanje

Javni poziv – plastenici

Prijava na Javni poziv

Potvrda koju izdaju poverenici

Javni poziv – poljoprivredna mehanizacija i pčelarstvo

Javni poziv – mehanizacija i pčelarstvo

Prijava na Javni poziv

Potvrda koju izdaju poverenici

Komentari