Konkurs za podsticaje za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena

0
396
Foto: Pixabay

Za odobravanje prava na podsticaje opredeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000 dinara

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za podršku programu koji se odnosi na očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena u 2018. godini.

Podrška programu obezbeđuje se davanjem podsticaja za prihvatljive aktivnosti po grlu/jedinki koje su date u Prilogu Pravilnika – Tabela prihvatljivih aktivnosti po grlu/jedinki, koji je odštampan uz Pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Prihvatljive aktivnosti po grlu/jedinki za dijagnostička ispitivanja muških priplodnjaka odnose se na dijagnostička ispitivanja za koja po programu mera zdravstvene zaštite životinja nisu obezbeđena sredstva u budžetu Republike Srbije.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

  1. pravno lice;
  2. preduzetnik.

Lice iz prethodnog člana pravo na podsticaj ostvaruje ako:

  1. je upisano u Registar pravnih lica i preduzetnika za obavljanje veterinarske delatnosti za reprodukciju životinja i veštačko osemenjavanje goveda i bivola;
  2. ima dozvolu za korišćenje priplodnjaka za veštačko osemenjavanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje stočarstvo.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se na Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaj za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena u 2018. godini, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Zainteresovano lice može podneti samo jedan zahtev po ovom Javnom pozivu i to za jedno grlo/jedinku.

Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva, sa propisanom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaj za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena u 2018. godini”, lično, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, 11050 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 84.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se do 19. oktobra 2018. godine.

Za odobravanje prava na podsticaje opredeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000 dinara.

Podsticaj se utvrđuje u iznosu od 100% prihvatljivih troškova, a maksimalni iznos podsticaja po korisniku podsticaja je 890.000 dinara.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.


Kompletan tekst Javnog poziva i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

 Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za podršku programu koji se odnosi na očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena u 2018. godini

 Pravilnik o podsticaju za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena

KOMENTARI

Molimo unesite Vaš komentar!
Molimo upišite Vaše ime ovde