Konkursi Grada Loznice za poljoprivredu

Foto: Wikipedia (Saša Stojanović)

Konkursi su otvoreni do 1. decembra

Gradska uprava Grada Loznice raspisala je tri konkursa za poljoprivredu: za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, veštačko osemenjavanje i osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva na području Loznice.

Konkursi su otvoreni do utroška sredstava, a najkasnije do 1. decembra 2019. godine.


Kompletne tekstove konkursa možete da preuzmete u prilogu:

Konkurs za dodelu subvencija – podsticajnih sredstava za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava – regresa za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje)

Konkurs za dodelu subvencija – podsticajnih sredstava za investicije osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja

Komentari