Izmenjen Pravilnik o subvencijama za podizanje višegodišnjih zasada voćaka, vinove loze i hmelja

Foto: Pixabay

Povećani su maksimalni iznosi podsticaja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o izmeni pravilnika o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja.

Izmenom Pravilnika povećan je maksimalni iznos koji korisnik može da ostvari u toku jedne kalendarske godine, sa 5.000.000 na 15.000.000 dinara.

Izmenjeni su i maksimalni iznosi podsticaja za podizanje proizvodnih zasada, te sada za nabavku sadnica voćaka, vinove loze i hmelja korisnik maksimalno može da dobije 10.000.000 dinara podsticaja, a za nabavku naslona, odnosno kolja – maksimalan iznos je 3.300.000 dinara.

Za pripremu zemljišta, odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnica sa postavljenim sadnicama borovnica u saksijama/vrećama, odnosno za supstrat za klasične zasade borovnica na bankovima, odobravaće se do 1.500.000 dinara.

Za hemijsku analizu zemljišta, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta, maksimalan iznos podsticaja je 200.000 dinara.

Zahtevi se podnose od 1. maja do 31. avgusta, a za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine od 1. maja do 30. septembra.

Kompletan tekst izmenjenog Pravilnika, osnovni Pravilnik i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:


Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja

Pravilnik o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja

Prilog

Komentari