Pravilnik i obrazac zahteva za osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji

Foto: Pexels

Rok za prijem zahteva – 30. april

Uprava za trezor počela je danas da prima zahteve poljoprivrednika za dodelu podsticaja u biljnoj proizvodnji. Ovi podsticaji dodeljuju se na osnovu pravilnika iz 2016. godine, tako da većina poljoprivrednika, koji su ih koristili, dobro poznaje način kako da za njih konkurišu.

Sami zahtevi, kako je precizirano, podnose se jedanput godišnje, a krajnji rok da se taj posao privede kraju je 30. april.

Zahtev mora da sadrži podatke o podnosiocu, odnosno, vlasniku registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, koji mogu da konkurišu za ovaj, osnovni podsticaj.

Neophodno je, takođe, da zahtev sadrži i podatke o kulturi koja je zasejana ili posađena, a to podrazumeva njenu šifru, naziv, i naravno, površinu na kojoj se ova kultura gaji. Potreban je takođe i zbir površina pod kulturama koje se navode u ovom zahtevu, a koje su prijavljene u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Biljne kulture, koje predviđa pravilnik o podsticajima, inače, navedene su u Šifarniku biljne proizvodnje i drugih namena zemljišnih parcela. Taj šifarnik je sastavni deo Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva. Izuzetak su samo prirodne livade i pašnjaci, koji se vode u okviru grupe kultura – krmno bilje.

Podrazumeva se, naravno, da zahtev mora da sadrži i mesto i datum kada je podnet, kao i potpis podnosioca zahteva i pečat, ako je podnosilac zahteva preduzetnik ili pravno lice.


Šifarnik, pravilnik i obrazac zahteva za osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji možete preuzeti u prilogu:

 Šifarnik biljne proizvodnje i druge namene zemljišnih parcela

 Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i obrascu zahteva za ostvarivanje tih podsticaja

 Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i obrascu zahteva za ostvarivanje tih podsticaja

Komentari