Pravilnik o podsticajima za nabavku novih mašina i opreme za biljnu proizvodnju

Foto: Pixabay

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura, kojim se bliže propisuju vrste podsticaja, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Podsticaji iz ovog pravilnika obuhvataju investicije u nabavku novih mašina i opreme za:

 1. primarnu proizvodnju biljnih kultura u zaštićenom prostoru;
 2. primarnu proizvodnju voća i grožđa;
 3. primarnu proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
 4. ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
 5. primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja;
 6. obradu zemljišta, zaštitu biljaka od bolesti, korova i štetočina, prihranjivanje/đubrenje i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda;
 7. navodnjavanje biljnih kultura.

Investicije za koje se odobravaju podsticaji date su u Prilogu – Tabela – Podsticaji i prihvatljive investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 1. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
 2. preduzetnik;
 3. privredno društvo;
 4. zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;
 5. srednja škola;
 6. naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede.

Lice ostvaruje pravo na podsticaje ako:

 1. je u potpunosti realizovalo investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara godine u kojoj se podnosi zahtev, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;
 2. je vrednost investicija za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje jednaka ili veća od 100.000 dinara;
 3. je iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 50.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele jednak ili veći od 50.000 dinara;
 4. za investiciju za koju podnosi zahtev, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 5. nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 6. nema nerealizovanih investicija za koje mu je odobreno pravo na podsticaje na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
 7. je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;
 8. dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica.

Lice koje ispunjava uslove iz prethodnog člana ostvaruje pravo na podsticaje ako:

 1. u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta biljnih kultura, i to površine:
  (1) do 0,5 ha povrća, voća ili cveća u zaštićenom prostoru,
  (2) do 2 ha jagodastog voća, odnosno do 5 ha ostalog voća,
  (3) od 0,2 do 100 ha grožđa, a koje parcele su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino;
  (4) do 3 ha povrća (na otvorenom polju),
  (5) od 0,1 do 50 ha cveća (na otvorenom polju),
  (6) do 50 ha aromatičnog i lekovitog bilja,
  (7) do 50 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilja;
 2. je predmet investicije vezan za proizvodnju odgovarajuće vrste biljnih kultura.

Lice izuzetno ostvaruje pravo na podsticaje za investicije u nabavku novih mašina i opreme za navodnjavanje biljnih kultura ako u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom žitarica, industrijskog i krmnog bilja površine do 100 ha.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura, koji se objavljuje na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave.

Postupak za ostvarivanje prava na korišćenje podsticaja pokreće se po zahtevu lica koje ispunjava uslove ovog pravilnika. Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se u roku određenim javnim pozivom, na Obrascu 1 – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u _____ godini, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Lice može podneti samo jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u toku jedne kalendarske godine. Zahtev se može podneti za jedan ili više podsticaja, pri čemu zahtev može obuhvatiti jednu ili više investicija iz Tabele u okviru odgovarajuće vrste podsticaja.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 1.500.000 dinara.


Kompletan tekst Pravilnika, sa tabelama i Zahtevom za podsticaje možete da preuzmete u prilogu:

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura (Update 8. april 2019)

 Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura

Komentari