Doneta naredba o sprečavanju širenja Afričke kuge svinja

Foto: Pixabay

Izbijanje bolesti može izazvati ogromnu ekonomsku štetu

Ministarstvo poljoprivrede donelo je naredbu o preduzimanju mera radi sprečavanja unošenja, pojave, otkrivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti Afričke kuge svinja (AKS) u Republiku Srbiju.

Uvozna dozvola, odnosno dozvola za provoz pošiljaka može da se izda ako ne postoji rizik po zdravlje životinja, što se utvrđuje analizom rizika u skladu sa Zakonom o veterinarstvu i Direktivom Uprave za veterinu kojom je jasno precizirano postupanje po svakom zahtevu, saopštilo je ministarstvo.

Zbog pogoršanja epizootiološke situacije po pitanju AKS u regionu (Mađarska, Rumunija, Bugarska), i neposredne opasnosti od pojave ove bolesti u našoj zemlji, neohodno je nalaganje konkretnih mera koje treba da sprovode sve relevantne institucije i organizacije pored MPŠV, tako i vlasnici i držaoci životinja, lovci i korisnici lovišta, u cilju sprečavanja pojave i suzbijanja AKS u Republici Srbiji.

Donošenjem ove naredbe upotpunjene su i precizirane sve mere, aktivnosti, kao i ingerencije lica koja su uključena u upravljanje rizikom, a sa ciljem prevencije i borbe protiv ove zarazne bolesti. Definisana su i područja visokog i umerenog rizika sa kontrolnim, preventivnim i restriktivnim merama, takođe, donete su opšte i posebne biosigurnosne mere koje se moraju sprovoditi na gazdinstvima sa svinjama i u lovištima.

Iz razloga neposredne ugroženosti od pojave ove bolesti u Republici Srbiji pristupljeno je strogoj kontroli prometa i uvoza živih svinja, proizvoda i sporednih proizvoda poreklom od svinja.

Ovom naredbom propisano je sledeće:

  1. Radi sprečavanja unošenja AKS u Republiku Srbiju zabranjuje se slobodan uvoz i provoz pošiljaka poreklom iz zemalja ili područja zahvaćenim Afričkom kugom svinja, tj. za svaki konkretan slučaj se izdaje uvozna dozvola;
  2. Određena su dva područja i to područje umerenog rizika i područje visokog rizika i na osnovu toga su donete mere koje se sprovode na tim teritorijama;
  3. Definisane su mere koje se sprovode nakon potvrde primarnog (prvog) slučaja AKS, aktivnosti na zaraženim područjima i periodi trajanja mera zabrane i ograničenja;
  4. U slučaju pojave AKS moraju se obezbediti i primeniti pravila brzog upozoravanja i hitnog reagovanja.

Afrička kuga svinja je veoma zarazna virusna bolest domaćih i divljih svinja koja se nalazi na listi Naročito opasnih zaraznih bolesti u našim i evropskim propisima. Bolest se širi kontaktom zaraženih sa zdravim svinjama, kontaminiranom hranom i vodom, odećom i obućom, inficiranim predmetima i opremom, prevoznim sredstvima, stajnjakom, leševima uginulih i zaklanih životinja, glodarima, insektima.

Za ovo oboljenje svinja ne postoji terapija niti postoji vakcina bilo gde u svetu i u slučaju pojave bolesti sprovode se radikalne mere uništenja životinja na farmi, odnosno zaraženom području, u suprotnom virus ubija životinje.

Izbijanje bolesti može izazvati ogromnu ekonomsku štetu.

Komentari