Projekat USAID za inovacije u prehrambenoj industriji

Foto: konkurentno.rs

Cilj ove inicijative je da omogući raznovrsniju ponudu proizvoda visoke vrednosti na domaćem i stranim tržištima

USAID Projekat za konkurentnu privredu je pokrenuo novi koncept podrške proizvodnji prehrambenih proizvoda visoke vrednosti – Premium Food Design Hub, kako bi podržao inovacije u srpskoj prehrambenoj industriji.

Ovaj kod nas jedinstveni program na inovativan način spaja preduzeća i početnike iz ovog sektora sa četiri biznis akceleratora – Impact Hub, Nova Iskra, Desing Taste Center i Business Innovation Programs – koji će im pomoći da razviju proizvode vrhunskog kvaliteta u skladu sa trendovima na tržištu i potrebama savremenog potrošača.

U okviru programa, uz podršku USAID Projekta za konkurentnu privredu, šesnaest proizvođača hrane će dobiti direktnu tehničku podršku u vidu unapređenja tehnologije, dizajna proizvoda, pristupa finansijama i marketinga.

„Četiri akceleratora će direktno pomagati malim i srednjim preduzećima da uđu na nova, maloprodajna i HoReCa ciljana tržišta koja pružaju priliku za uvećanje profita i rast proizvodnje“, objasnio je Aleksandar Pavlović, direktor USAID Projekta za konkurentnu privredu.

Pozivi za mala i srednja preduzeća, početnike, preduzetnike i asocijacije, sa detaljnijim informacijama o proceduri i kriterijumima prijavljivanja, nalaze se na veb-sajtovima akceleratora:

Impact Hub, Nova Iskra, Desing Taste Center i Business Innovation Programs.

Mala i srednja preduzeća, početnici, preduzetnici i asocijacije, treba da pošalju svoje prijave do 1. aprila.

Cilj ove inicijative je da omogući raznovrsniju ponudu proizvoda visoke vrednosti na domaćem i stranim tržištima, kao i povećanje prodaje i izvoza. Ovo unapređenje će se ostvariti razvojem jedinstvenog biznis modela po uzoru na akceleratore čijom primenom će se podržati preduzeća i početnici u ovom sektoru.

„Verujemo da su inovativni poslovni modeli i rešenja ključni za jačanje industrije prerade hrane i povećanje konkurentnosti i profitabilnosti. Pozivamo sve zainteresovane preduzetnike i preduzeća iz prehrambene industrije da se prijave za ovaj inovativni program“, rekla je Marija Simić, menadžer projekta u Business Innovation Programs.

Kontakt za informacije o Projektu: Mirjana Jevtić, 062/623524, mjevtic@konkurentno.rs.

Komentari