Zadruge hoće da investiraju u preciznu poljoprivredu

Foto: Pokrajinska vlada

Lokalne samouprave koče proces elektrifikacije atara za šta su zadruge posebno zainteresovane

U Pokrajinskoj vladi održan je okrugli sto o investicijama u zemljoradničkom zadrugarstvu u Vojvodini. Učestvovala su 24 predstavnika zadruga iz Pokrajine koje su u toku 2017. i 2018. godine ostvarile pravo na bespovratna namenska sredstva za investicije po konkursu koji je raspisao Кabinet ministra bez portfelja Milana Krkobabića zaduženog za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća.

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr Vuk Radojević istakao je da je Sekretarijat, kroz realizaciju konkursa u 2017. i 2018. godini, investirao oko 83,5 miliona dinara u zemljoradničke zadruge i to najviše u sisteme za navodnjavanje i opremu za hladnjače.

Predstavnici zadruga izneli su niz predloga koji bi doprineli povećanju investiranja u zadruge, kao i u poljoprivredu u celini. Predloženo je da se u budućim podsticajnim merama, zadrugama, koje imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva, obezbede povoljniji uslovi za podsticaje. Konkretno, da se ne postavljaju ograničenja od maksimalnih 20 hektara poljoprivrednog zemljišta za koje se mogu ostvariti subvencije i podsticaji. Takođe je predloženo da se, u odnosu na zemljoradničke zadruge, ne primenjuju ograničenja postavljena u uredbama u pogledu veličine površina poljoprivrednog zemljišta koja su limitirana na 100 hektara, kao i broja grla stoke do 300 grla. Objašnjeno je da se na taj način isključuje mogućnost mnogih zadruga, kao i velikih proizvođača, da ostvaruju podsticaje za proizvodnju.

Istovremeno, zadrugari su ukazali i na postojanje problema zbog propisanih rokova u kojima važe računi za pribavljenu opremu za koju se po uredbama ostvaruju podsticaji. Predloženo je da se u slučajevima kada se uredbe donose u toku godine, u obzir uzimaju računi izdati u toku te kalendarske godine. Dat je i predlog da se u budućim konkursima uvrste u podsticaje investicije u preciznu poljoprivredu, koja je postala aktuelna i kod nas, i gde postoji interes zadruga i proizvođača za investiranjem.

U cilju unapređenja investicija u oblasti navodnjavanja, predloženo je da se sistemski pristupi elektrifikaciji atara, pri čemu je naglašeno da svi preduslovi postoje, ali nedostaje razumevanje i inicijativa lokalnih samouprava. Istaknut je značaj ove mere sa aspekta uštede u troškovima navodnjavanja, a naročito u periodu kada se sve više poljoprivrednika i zadruga odlučuje za intenzivne vrste poljoprivredne proizvodnje, koje zahtevaju navodnjavanje.

Zadrugari traže i da se za zadruge uvede posebna poreska politika, po ugledu na države iz EU, gde postoje brojne olakšice za poslovanje između zadruga i zadrugara u pogledu poreza na dodatu vrednost.

Komentari