Žarko Galetin

IME I PREZIME

Žarko Galetin

KONTAKT

Tel: 063/508-678

Mail: feeconsns@gmail.com

CV

Rođen 09.06.1959. godine u Gospođincima, opština Žabalj. Ekonomski fakultet u Subotici, Odeljenje u Novom Sadu, završava 1983. godine. Iste godine zapošljava se u SO Žabalj na poslovima tržišnog inspektora. 1985. imenovan za šefa uprave za plan i analizu pri Sekretarijatu za privredu SO Žabalj. 1988. godine zapošljava se u DP „1. oktobar“ Žabalj – fabriku za proizvodnju poljoprivrednih mašina i rezervnih delova za poljoprivredne mašine i obavlja poslove finansijskog direktora. 1995. imenovan za generalnog direktora fabrike, koja je uspešno poslovala i kotirala na listi 100 najuspešnijih preduzeća u rangu srednjih i malih preduzeća u Republici po kriterijumima Centra za bonitet.

U periodu od 1988-1990. nalazio se u prinudnoj upravi JP „Standard“ Žabalj, a u dva mandata na neposrednim izborima od 1991. do 1996. godine biran je za predsednika saveta MZ Žabalj.

U martu 2002. godine zapošljava se u „Produktnoj berzi“ Novi Sad na poslovima finansijskog direktora. Iste godine polaže brokerski ispit i dobija certifikat od strane Savezne komisije za hartije od vrednosti, čime stiče licencu „ovlašćenog brokera“. Juna 2004. godine imenovan je za generalnog direktora „Produktne berze“. Za svoje poslovanje „Produktna berza“ je u tom periodu dobila niz priznanja kao što su Plaketa Privredne komore Vojvodine (2009), Povelja Kapetan Miša Anastasijević na regionalnom (2009) i republičkom nivou (2010). U 2014. godini je dobio povelju Kapetan Miša Anastasijević na lično ime. Za poslovnu 2008. godinu „Produktna berza“ se na osnovu kriterijuma stručnog časopisa „Biznis i finansije“ kotira na 76. mestu najuspešnijih kompanija u Srbiji. 2014. godine „Produktna berza“ dobitnik je Povelje veća samostalnih sindikata za uspeh u radu i društveno odgovorno poslovanje.

Posebno mesto njegovog stručnog interesovanja i angažovanja, van profesionalnih radnih obaveza, predstavlja segment finansiranja agrara i izrada poslovnih planova (posebno iz oblasti agrara). U dosadašnjem bavljenju ovim poslom iza sebe ima referencu od preko 200 sačinjenih analiza, separata i biznis planova.

2006. godine imenovan je od strane Ministarstva trgovine u radnu grupu za izradu Zakona o robnim berzama, iste godine radi kao pomažući član radne grupe na izradi Zakona o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode. 2016. godine imenovan je od strane Republičke komisije za hartije od vrednosti za člana radne grupe za izradu modela funkcionisanja terminskog tržišta. U dva navrata je imenovan za člana radne grupe za izradu strategije poljoprivrede i to: 2007. godine od strane Ministarstva poljoprivrede kao član uže radne grupe i u aprilu 2013. za koordinatora radne grupe za agroindustriju pri radnoj grupi za izradu strategije 2014-2024.

Kao analitičar tržišta poljoprivrednih proizvoda od 2006. godine jednom nedeljno se objavljuju kolumne čiji je autor u dnevnim novinama „Blic“, Večernje novosti“ i „Politika“. Učesnik je u funkciji predavača, prezentatora ili paneliste mnogobrojnih seminara, simpozijuma, panel diskusija…

2010. godine imenovan je za potpredsednika Regionalne privredne komore Novi Sad, kao volonter. Na toj poziciji ostaje do 2012. godine.

U periodu 2016-2017. bio je Direktor sektora za poljoprivredu u Privrednoj komori Srbije.

U junu 2017. otvorio je agenciju za finansijski konsalting „FEECONS 021“ Žarko Galetin pr.

FIRMA

USLUGE

Izrada biznis planova i vođenje projekata