Godišnji bilten Produktne berze Novi Sad

Dosadašnji rezultati berze, odnosno promene i ulaganja koja su vršena u poslednjih nekoliko godina, prema rečima direktora Miloša Janjića, nam govore da je novosadska robna berza na pravom putu. Iako izazovna, 2020. godina nam je donela jedan od rekordnih prometa u poslednjoj deceniji.

Retrospektivu prethodne godine, kao i šta očekuje Produktnu berzu u ovoj godini pročitajte u Godišnjem biltenu.