Cene na berzama u periodu od 3. do 12. januara 2018.

Najvažnije iz protekle nedelje: pad cene soje, dešavanja na svetskim berzama

PROMET ROBA NA PRODUKTNOJ BERZI

Ono što se izdvaja na početku ove godine je značajan pad cene soje. Početak godine gotovo uvek karakteriše niži obim prometa u odnosu na prosek. U periodu od 03. do 12. januara 2018. trgovalo se kukuruzom i sojom u ukupnoj količini od 1.300 tona, finansijske vrednosti 32.192.500,00 dinara. U odnosu na poslednju nedelju 2017. godine promet je količinski manji za 29,54%, a finansijski 4,61%.

Kukuruz je bila roba kojom se najviše trgovalo. Cena je oscilirala u granicama između 16,50 početkom godine i 16,80 dinara bez PDV-a kolika je bila krajem ove nedelje. To su ujedno cene koje su figurirale od sredine decembra. Ponderisana cena za prvu nedelju iznosi 16,78 din (18,45 din/kg sa PDV-om), što je za 0,24% rast u odnosu na prethodnu nedelju. Kukuruz sa povećanom vlagom do 15,5% je prometovan po ceni od 16,65 din (18,32 din sa PDV-om).

Zrno soje je nastavilo sa silaznim trendom. Pritisak veće ponude u odnosu na potražnju i dalje negativno deluje na cenu ove uljarice. Sojom se trgovalo po cenama u rasponu od 46,40 do 46,70 dinara. Ponder iznosi 46,64 dinara (51,30 din/kg sa PDV-om). Ujedno, ovo je najniža cena zrna još od 26. juna 2017. godine, što najbolje oslikava pritisak koji uvozna soja vrši na domaćem tržištu.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:


PRODEX

Na dan 11.01.2018. berzanski indeks PRODEX je bio na nivou od 208,32 poena, što je za 0,16 indeksnih poena više u odnosu na kraj prethodne godine.


SVETSKO TRŽIŠTE

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je pojeftinila 0,18%, a kukuruz je pojeftinio 0,68%.

Očekivanje pada površina pod ozimom pšenicom u SAD, pružalo je neku podršku cenama pšenice, i pored oštre konkurencije na međunarodnom tržištu.

U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, soja je pojeftinila 2,00%, a sojina sačma je pojeftinila 1,96%.

Očekivano smanjenje američkih izvoznih ciljeva za soju uticalo je na kretanje cene soje.

U Budimpešti u odnosu na prethodnu nedelju, kukuruz je pojeftinio 0,17%.

U Parizu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je pojeftinila 0,93%, a kukuruz je pojeftinio 0,79%.

Na kretanje cena poljoprivrednih proizvoda u Parizu uticalo je jačanje evra prema dolaru, što smanjuje izvoznu konkurentnost evropskih roba.


OBIM I STRUKTURA PROMETA NA PRODUKTNOJ BERZI U DECEMBRU 2017. GODINE

Poslednji mesec 2017 godine na novosadskoj „Produktnoj berzi“ donosi negativne trendove najtrgovanijih poljoprivrednih kultura, kukuruza, pšenice i soje. Cene roba kao i prethodnog meseca i dalje su nekonkurentne za izvoz na Rumunsku luku Konstancu. Domaće žitarice su izvožene uglavnom u zemlje regiona. Ovo je još jedan dokaz da bez aktivnog učešća domaćih izvoznika nema značajnog obima trgovanja na domaćem tržištu primarnih poljoprivrednih proizvoda. Odsustvo značajnijeg izvoza rezultiralo je smanjenim cenama i smanjenim obimom berzanskog prometa. Ukupno je preko berze prometovano 6.167 tona robe, što je za 20,50% manje nego prethodnog meseca, dok je finansijska vrednost prometa iznosila 121.345.000,00 dinara, odnosno za 20,42% manje nego u novembru.

Kukuruz

Cena kukuruza u decembru doživela je pad u odnosu na prethodni mesec. Žuto zrno se kretalo u veoma uskom cenovnom opsegu od 16,70 do 16,80 dinara po kilogramu bez PDV-a. Međutim ono što je karakteristično i što je potrebno da napomenemo, dešavalo se krajem decembra, kukuruz je trgovan u cenovnom rasponu od 16,50 do 16,60 dinara po kilogramu bez PDV-a sa kluzulom „gratis lager do kraja marta“ i „gratis lager do kraja aprila“. Ponderisana cena za decembar mesec je iznosila 16,72 dinara po kilogramu bez PDV-a (18,39 din/kg sa PDV-om), što je za 2,05% niža cena u odnosu na upoređujući podatak iz novembra. U odnosu na isti mesec 2016. godine cena žutog zrna je viša za 5,36%.

Pšenica

Pšenica beleži negativni trend poslednjeg meseca protekle godine. Maksimalna cena je registrovana počekom meseca i iznosila je 17,80 dinara bez PDV-a, da bi sredinom meseca pala na 17,10 dinara (uz klauzulu „gratis lager do kraja januara“). Krajem meseca se vratila na cenu od 17,60 dinara po kilogramu bez PDV-a i na tom nivou se zadržala do samog kraja trgovanja. Ponderisana cena pšenice je iznosila 17,75 dinara po kilogramu bez PDV-a (19,53 din/kg sa PDV-om), što predstavlja za 4,31% nižu ponderisanu cenu nego u novembru. U odnosu na isti mesec 2016. godine cena hlebnog zrna je viša za 0,85%.

Soja

Soja zrno, kao kukuruz i pšenica, beleži negativan cenovni trend. Ova uljarica nalazi se pod stalnim pritiskom cena iz okolnih zemalja, koji rezultira uvozom. Sojom se trgovalo u cenovnom opsegu od 47,00 do 48,20 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponder cena je iznosila 47,20 dinara po kilogramu bez PDV-a (51,92 din/kg sa PDV-om), što je za 2,40% niža cena u odnosu na upoređujući podatak iz prethodnog meseca. U odnosu na upoređujući podatak sa kraja 2016. godine, cena soje zrna je viša za 14,23%.