Cene na berzama u periodu od 07. do 11. maja 2018.

Najvažnije iz protekle nedelje: rast obima prometa, dešavanja na svetskim berzama

PROMET ROBA NA PRODUKTNOJ BERZI

Protekla nedelja na Produktnoj berzi u Novom Sadu donosi višestruko veći promet u odnosu na prethodno posmatrani period, s obzirom da je posle dužeg vremena u pitanju bila petodnevna radna nedelja.

Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 2.525 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 50.949.750,00 dinara. U odnosu na prethodnu sedmicu količinski obim prometa je veći za 1.022,22%, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 551,41%.

Kukuruz je u protekloj nedelji dominirao u trgovanju sa preko 85% učešća. Cena se za paritet fco utovareno kretala u rasponu od 17,30-17,90 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od mesta utovara i brzine preuzimanja. Ovonedeljna ponderisana cena iznosi 17,74 din/kg bez PDV-a što je rast od 2,53% u odnosu na prethodno posmatrani period. Takođe se moraju napomenuti i zaključeni ugovori na paritetu fco luka, čija se cena kretala od 18,10-18,20 din/kg bez PDV-a.

Pšenicom se ove nedelje trgovalo po ceni od 18,30 din/kg bez PDV-a sa jasno izraženim parametrima (protein min. 13%, gluten 27%). Poput kukuruza i ponderisana ovonedeljna cena pšenice beleži rast od 1,67%.

Suncokretova sačma sa 33% proteina i dalje beleži rast cena. Ovonedeljne zaključene cene su se kretale u rasponu od 21,20-21,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od mesta i roka preuzimanja. Ponderisana ovonedeljna cena iznosi 23,35 din/kg bez PDV-a što je rast od 1,90% u odnosu na prethodni period.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:


PRODEX

Berzanski index PRODEX je na dan 10.05.2018. godine bio na nivou od 213,04 indeksnih poena, što predstavlja rast od 1,05% poena u odnosu na prethodnu nedelju.


SVETSKO TRŽIŠTE

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 6,07%, a kukuruz je pojeftinio 1,20%.

Najavljene kiše u SAD uticale su na kretanje cene pšenice.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je pojeftinila 2,88%, a sojina sačma je pojeftinila 1,98%.

Otkazivanje kupovina američke soje od strane Kine, uticalo je na kretanje cene soje.

U Budimpešti u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, kukuruz je pojeftinio 0,14%.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 7,71%, a kukuruz je poskupeo 0,45%.