Cene na berzama u periodu od 10. do 13. aprila 2018.

Najvažnije iz protekle nedelje: rast prometa, dešavanja na svetskim berzama

PROMET ROBA NA PRODUKTNOJ BERZI

Proteklu nedelju na „Produktnoj berzi“ je obeležio više nego udvostručen promet. Razloge pre svega možemo pronaći u usaglašavanju cena na strani ponude i tražnje. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 1.425 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 31.421.000,00 dinara. U odnosu na prethodnu sedmicu količinski obim prometa je veći za 307,14 %, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 218,64%.

Kukuruz je i ove nedelje bio dominantan u strukturi prometa sa istrgovanih 900 t. Cena se kretala u rasponu od 17,00-17,60 din/kg bez PDV-a. Cena je pre svega zavisila od pariteta i gratis lagera. Ponderisana ovonedeljna cena iznosi 17,34 din/kg bez PDV-a što je rast od 1,97% u odnosu na prethodnu nedelju.

Ovonedeljna pojačana tražnja za pšenicom dovela je do rasta cene. Prometovano je 200 t, uz zaključenu cenu od 17,50 din/kg bez PDV-a sa jasno definisanim kvalitetom (protein min. 12,5, gluten min. 24). U odnosu na upoređujući podatak iz prethodne nedelje, ponderisana cena je viša za 2,94%.

U prometu zrna soje nikakvih značajnijih promena nije bilo. Ponderisana cena ove uljarice je iznosila 44,98 din/kg bez PDV-a, što predstavlja cenovni rast od 0,18% u odnosu na cenu iz prethodne nedelje.

Suncokretova sačma sa 33% proteina je prometovana po jedinstvenoj ceni od 17,30 dinara (20,76 din/kg s PDV-om), što je cenovni rast od 1,76% u odnosu na prethodnu nedelju.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:


PRODEX

Berzanski index PRODEX je na dan 13.04.2018. godine bio na nivou od 209,28 indeksnih poena, što je rast od 2,05 poena u odnosu na prethodnu nedelju.


SVETSKO TRŽIŠTE

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je poskupela 5,57%, a kukuruz je poskupeo 2,00%.

Strah od štete na pšenici zbog novog hladnog talasa i niska ocena stanja useva, uticali su na cenu pšenice.

U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, soja je poskupela 4,47%, a sojina sačma je poskupela 0,42%.

Dobra međunarodna tražnja i optimizam trgovaca u pogledu rešavanja nesuglasica sa Kinom, uticali su na cenu soje.

U Budimpešti u odnosu na prethodnu nedelju, kukuruz je ostao nepromenjen.

U Parizu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je pojeftinila 0,45%, a kukuruz je poskupeo 0,45%.