Cene na berzama u periodu od 14. do 18. maja 2018.

Najvažnije iz protekle nedelje: stagnacija cena, dešavanja na svetskim berzama

PROMET ROBA NA PRODUKTNOJ BERZI

Protekla nedelja na organizovanom robno-berzanskom tržištu donela je stagnaciju cena najtrgovanijih berzanskih roba, a samim tim i smanjen obim prometa. Jedan od uzroka smanjene aktivnosti tržišnih učesnika je svakako i 85. Međunarodni poljoprivredni sajam koji se održava u Novom Sadu. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 725 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 24.974.250,00 dinara. U odnosu na prethodnu sedmicu količinski obim prometa je manji za 77,29%, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 50,98%.

Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 17,50 do 17,90 po din/kg bez PDV-a. Ovonedeljna ponderisana cena je iznosila 17,82 din/kg bez PDV-a (19,60 din/kg sa PDV-om), što predstavlja cenovni rast od od 0,46% u odnosu na prethodno posmatrani period.

Pšenica sa proteinom preko 13% i glutenom preko 26% je trgovana po jedinstvenoj ceni 18,40 din/kg bez PDV-a dok se hlebno zrno sa slabim parametrima plaćalo po ceni 18,10 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena za ovu nedelju je iznosila 18,37 din/kg (20,20 din/kg sa PDV-om) što predstavlja minimalan cenovni rast od 0,36% u odnosu na upoređujući podatak iz prethodne sedmice.

Soja je ove nedelje uzela najveće učešće u trgovanju kako količinski tako i finansijski na Produktnoj berzi u Novom Sadu. Ova uljarica se kretala u cenovnom opsegu od 46,50 do 47,00 din/kg bez PDV-a, dok je ponderisana cena iznosila 46,73 din/kg bez PDV-a (51,40 din/kg sa PDV-om).

Suncokretova sačma sa 33% proteina nakon nekoliko nedelja uzastopnog rasta, beleži blagi pad cene. Ponder cena iznosi 21,20 din/kg bez PDV-a, što je pad od 0,93% u odnosu na prethodni posmatrani period.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:


PRODEX

Berzanski index PRODEX je na dan 17.05.2018. godine bio na nivou od 213,28 indeksnih poena, što predstavlja rast za 1,33% poena u odnosu na prethodnu nedelju.


SVETSKO TRŽIŠTE

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 1,77%, a kukuruz je pojeftinio 1,69%.

Trgovci su i dalje pod uticajem izveštaja Ministarstva poljoprivrede SAD, koji je predvideo veći rod pšenice.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je pojeftinila 2,56%, a sojina sačma je pojeftinila 2,85%.

Situacija kod soje je i dalje konfuzna jer trgovinski pregovori između SAD i Kine i dalje traju.

U Budimpešti u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, kukuruz je pojeftinio 0,99%.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 1,01%, a kukuruz je pojeftinio 0,45%.

Slabljenje evra prema dolaru imalo je najveći uticaj na kretanje cena u Parizu.