Cene na berzama u periodu od 16. do 20. aprila 2018.

Najvažnije iz protekle nedelje: pad prometa, dešavanja na svetskim berzama

PROMET ROBA NA PRODUKTNOJ BERZI

Ovu nedelju na „Produktnoj berzi“ karakteriše neuobičajeno mali promet za ovaj period godine. Razlog pre svega leži u smanjenoj ponudi, koja je posledica intenzivnih prolećnih radova koji su u kašnjenju zbog loših vremenskih uslova krajem marta. Smanjena ponuda je dovela do rasta cena pre svega kukuruza, a tražnja nije adekvatno reagovala. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 450 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 12.015.500,00 dinara. U odnosu na prethodnu sedmicu količinski obim prometa je manji za 68,42 %, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 61,76%.

Kukuruz ove nedelje nije doživeo značajnije cenovne oscilacije u odnosu na upoređujući podatak iz prethodne sedmice. Ponderisana cena žutog zrna je iznosila 17,50 din/kg (19,25 din/kg sa PDV-om) što predstavlja cenovni rast od 0,95%

Pšenicom se trgovalo po 18,00 din/kg bez PDV-a, sa parametrima kvaliteta protein preko 13% i gluten preko 27%, što je ujedno i ovonedeljna ponderisana cena.

Što se tiče soje zrna, posle dužeg perioda stagnacije cena, možemo reći da je došlo do skoka cene ove uljarice. Soja se kretala u cenovnom opsegu od 45,20 do 45,80 bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 45,50 din/kg bez PDV-a (50,05 din/kg sa PDV-om), u odnosu na upoređujući podatak iz protekle nedelje predstavlja rast od 1,16%.

Suncokretova sačma sa 33% proteina je prometovana po jedinstvenoj ceni od 18,30 dinara (21,96 din/kg s PDV-om), što je cenovni rast od 5,46% u odnosu na prethodnu nedelju.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:


PRODEX

Berzanski index PRODEX je na dan 19.04.2018. godine bio na nivou od 210,89 indeksnih poena, što je rast od 1,61 poena u odnosu na prethodnu nedelju.


SVETSKO TRŽIŠTE

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je pojeftinila 0,92%, a kukuruz je pojeftinio 1,70%.

Najavljena kiša u oblastima gajenja ozime pšenice u SAD uticala je na cenu.

Povoljni uslovi za setvu kukuruza uticali su na cenu.

U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, soja je pojeftinila 2,21%, a sojina sačma je pojeftinila 2,63%.

Strah trgovaca od potencijalnih kineskih uvoznih carina, uticao je na kretanje cene.

U Budimpešti u odnosu na prethodnu nedelju, kukuruz je poskupeo 0,29%.

U Parizu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je pojeftinila 0,91%, a kukuruz je pojeftinio 1,65%.