Cene na berzama u periodu od 18. do 22. marta 2019. godine

Najvažnije iz protekle nedelje: pad cene kukuruza, dešavanja na svetskim berzama

PROMET ROBA NA PRODUKTNOJ BERZI

Nedelju za nama karakteriše „opipavanje“ tržišta od strane kupaca i prodavaca, a sve u iščekivanju daljeg raspleta i procena kako će se cene kretati u predstojećem periodu. Na svetskom tržištu je u odnosu na prethodnu nedelju zabeležen blagi pad cena. Preko Produktne berze je u periodu od 18. do 22. marta prometovano 1.700 tona robe (-27,66%), finansijske vrednosti 31.670.000,00 dinara (-44,95%).

Prema evropskom servisu za nadgledanje useva MARS, sadašnje stanje useva u EU omogućuje očekivanje sledećih prinosa:

• pšenica: 6,04 t/ha (+7,4% u poređenju sa prošlom godinom i +1,7% u poređenju sa petogodišnjim prosekom);
• ozimi ječam: 6,02 t/ha (+9,6% u poređenju sa prošlom godinom i +4,1% u poređenju sa petogodišnjim prosekom);
• uljana repica: 3,19 t/ha (+12% u poređenju sa prošlom godinom, ali -1,4% u poređenju sa petogodišnjim prosekom).

Na njivama u Srbiji izgled useva se značajno promenio poslednjih par nedelja. Do žetve je ostalo nepunih 100 dana, što znači da će svaka oscilacija u temperaturi i nivo padavina značajno uticati na potencijal pšenice da iznese rod do kraja svog vegetativnog ciklusa. Pored vremenskih prilika, kvalitet agrotehnike i prihrane će biti uočljiviji nego u prosečnim godinama.

U zavisnosti od pariteta gde je roba smeštena, cena kukuruza u ponudi je oscilirala u opsegu od 15,00 do 16,00 dinara. Nedeljni ponder iznosio 15,43 din/kg bez PDV-a (16,97 sa PDV-om), dok su ugovori sa klauzulom gratis lagera do sredine maja realizovani po cenama do 15,20 do 15,50 dinara, sve u zavisnosti od pariteta robe. U odnosu na prethodnu nedelju cena je viša za 0,95%. U odnosu na cenu iz žetve, kukuruz je skuplji za oko 11%.

Pšenice je u ponudi bilo po cenama od 21,40 do 22,40, sve u zavisnosti od kvaliteta i pariteta robe. Realizovano je trgovanje pšenicom sa 12% proteina po ceni od 22,10 dinara (24,31 din/kg sa PDV-om). Svoj cenovni maksimum pšenica je zabeležila 5. februara (23,25 din/kg bez PDV-a), nakon čega je usledio pad.

Slično pšenici, na tržištu soje se beleži pad cene i odsustvo trgovanja. Ponude su bile u opsegu od 37,30 do 37,90 dinara bez poreza, ali kupcu su nudili značajno nižu cenu.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

PRODEX

Berzanski indeks PRODEX je na dan 21.03.2019. godine bio na nivou od 209,02 indeksnih poena, što predstavlja rast za 0,67 indeksnih poena u odnosu na prethodnu nedelju.

SVETSKO TRŽIŠTE

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 3,05%, a kukuruz je poskupeo 1,62%.

Vremenske prilike na Srednjem Zapadu SAD, koje mogu ugroziti setvu jare pšenice uticale su na kretanje cene.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je poskupela 1,34%, a sojina sačma je poskupela 3,07%.

Volatilnost cene soje pritisnute slabim izvozom i dalje je niska.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 0,67%, a kukuruz je pojeftinio 0,29%.

Komentari