Cene na berzama u periodu od 2. do 5. aprila i promet u martu 2018.

Najvažnije iz protekle nedelje: pad prometa, dešavanja na svetskim berzama + kretanje cena u martu

PROMET ROBA NA PRODUKTNOJ BERZI

Praznična nedelja donosi značajno smanjenu aktivnost na „Produktnoj berzi“. Samim tim i cene primarnih poljoprivrednih proizvoda nisu doživele značajne oscilacije. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 350 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 9.861.000,00 dinara. U odnosu na prethodnu sedmicu količinski obim prometa je manji za 86,79 %, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 80,33%.

Kukuruzom se trgovalo ove nedelje na organizovanom robno-berzanskom tržištu samo sa kluzulom „fco-kupac“ po cenama od 17,70 din/kg bez PDV-a.

Pšenica nije doživela značajne cenovne oscilacije. Hlebno zrno se zadržalo na cenama oko 17,00 din/kg bez PDV-a (18,70 din/kg sa PDV-om). U odnosu na upoređujući podatak iz prethodne nedelje, ponderisana cena je niža za 1,16%.

Soja zrno zadržava stabilan cenovni trend koji je imala tokom čitavog marta. Ponderisana cena ove uljarice je iznosila 44,90 din/kg bez PDV-a (49,39 din/kg sa PDV-om), što predstavlja cenovni rast od 0,67% u odnosu na cenu iz prethodne nedelje.

Suncokretova sačma sa 33% proteina je prometovana po jedinstvenoj ceni od 17,00 dinara (20,40 din/kg s PDV-om).

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:


PRODEX

Berzanski index PRODEX je na dan 05.04.2018. godine bio na nivou od 207,52 indeksnih poena, što je neznatan pad za 0,14 poena u odnosu na prethodnu nedelju.


SVETSKO TRŽIŠTE

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je poskupela 2,29%, a kukuruz je poskupeo 2,03%.

Loše stanje useva ozime pšenice uticalo je na cenu.

Pad očekivanih površina pod kukuruzom uticao je na cenu.

U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, soja je pojeftinila 0,28%, a sojina sačma je poskupela 2,83%.

Na cenu soje je uticala pretnja Kine da će uvesti carinu na američku soju, kao odgovor na američke carine.

U Budimpešti u odnosu na prethodnu nedelju, kukuruz je poskupeo 0,42%.

U Parizu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je poskupela 1,99%, a kukuruz je poskupeo 1,07%.

OBIM I STRUKTURA PROMETA NA PRODUKTNOJ BERZI U MARTU 2018. GODINE

Za razliku od prethodnog mesca gde su zabeleženi negativni trendovi najtrgovanijih roba, mart mesec je doneo cenovne oscilacije. Razlog navedenog je u izvozu koji je krenuo prema rumunskoj luci Konstanci, koji je bio aktuelan tokom marta. Pojačana aktivnost izvoznika je rezultirala i povećanim obimom trgovanja na organizovanom robno-berzanskom tržištu. Kukuruz je bio najtrgovanija berzanska roba sa najvećim oscilacijama u ceni, dok je pšenica zadržala stabilan cenovni trend. Ukupan promet preko „Produktne berze“ proteklog meseca je iznosio 9.386 tona robe, što je za 98,65% više nego prethodnog meseca, dok je finansijska vrednost prometa iznosila 185.555.250.00 dinara, odnosno za 73,16% više nego u martu.

Kukuruz

Početkom meseca cena kukuruza je iznosila 15,80 din/kg bez PDV-a da bi do sredine marta dostigao najvišu cenu od 17,30 din/kg bez PDV-a. Nakon toga je došlo do korekcije cene koja je na kraju meseca iznosila 16,90 din/kg bez PDV-a. Za cenu žutog zrna se može reći da je značajno oscilirala pošto se kretala u rasponu do 15,80 do 17,30 din/kg bez PDV-a. Očigledno je da je povećana izvozna tražnja za ovom robom značajno uticala na cenu. Ponderisana cena je iznosila 17,04 dinara po kilogramu bez PDV-a (18,74 din/kg sa PDV-om), što predstavlja značajan rast za 6,43% u odnosu na ponderisanu cenu u februaru.

Pšenica

Cena pšenice tokom proteklog meseca je pala ispod cene kukuruza i taj se trend i dalje nastavlja. Cena hlebnog zrna se kretala u rasponu od 16,30 do 16,80 din/kg bez PDV-a sa proteinom do 11,5%, dok pšenicu boljeg kvaliteta sa proteinom preko 12% kupci su plaćali 17,20 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 16,97 dinara po kilogramu bez PDV-a (18,66 din/kg sa PDV-om), što predstavlja za 1,97% nižu ponderisanu cenu nego u februaru.

Soja

Cena soje se kretala u veoma uskom cenovnom opsegu od 44,50 do 44,70 din/kg bez PDV-a, što znači da je cena ove uljarice bila stabilna tokom čitavog meseca marta. Ponder cena je iznosila 44,60 din/kg bez PDV-a (49,07 din/kg sa PDV-om), što je za 2,81% niža cena u odnosu na upoređujući podatak iz prethodnog meseca. Prošlogodišnja najniža cena soje je iznosila 44,60 din/kg bez PDV-a, što se poklapa sa trenutnom ponderisanom cenom.