Cene na berzama u periodu od 20. do 24. avgusta 2018.

Najvažnije iz protekle nedelje: stagnacija cena, dešavanja na svetskim berzama

PROMET ROBA NA PRODUKTNOJ BERZI

Nakon nekoliko turbulentnih nedelja došlo je do stagnacije tržišta, kako cenovno tako i količinski na novosadskoj Produktnoj berzi. Cene najtrgovanijih berzanski roba, pšenice kukuruza i soje, zadržale su se na prošlonedeljnom nivou. Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 888 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 19.366.585,00 dinara. U odnosu na prethodnu sedmicu količinski obim prometa je manji za 53,86%, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 56,96%.

Nakon mesec dana konstantnog rasta cene pšenice, ova sedmica beleži stagnaciju. Kupci nisu bili spremni da plate hlebno zrno više od 19,00 din/kg bez PDV-a, dok su prodavci bili na višim cenama. Na Produktnoj berzi je zabeležena trgovina pšenicom sa minimalnom hektolitarskom masom 73, po cenama od 18,40 do 18,50 din/kg bez PDV-a.

Ponude kukuruza po cenama od 15,60 do 16,00 din/kg bez PDV-a nisu pronalazile svoje kupce na organizovanom robno-berzanskom tržištu. Kupci su bili na nešto nižim cenama, što ukazuje na pad cena ove žitarice.

Soja pod pritiskom predstojeće žetve novog roda beleži neznatan pad od 0,64% u odnosu na prošlu nedelju. Sojinim zrnom se trgovalo po ceni od 37,00 din/kg bez PDV-a (40,70 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja ovonedeljnu ponderisanu cenu.

Elektronski sistem za trgovanje robne berze zabeležio je i trgovinu suncokreta roda 2018. godine sa povišenom vlagom od 10% po ceni od 28,50 din/kg bez PDV-a (31,35 din/kg sa PDV-om).

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:


PRODEX

Berzanski index PRODEX je na dan 23.08.2018. godine bio na nivou od 205,07 indeksnih poena, što predstavlja rast za 0,01 procentnih poena u odnosu na prethodnu nedelju.


SVETSKO TRŽIŠTE

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 3,72%, a kukuruz je pojeftinio 5,09%.

Razočaravajući američki nedeljni izvozni podaci uticali su na kretanje cene pšenice.

Povoljni vremenski uslovi u SAD koji obećavaju dobar rod kukuruza uticali su na kretanje cene.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je pojeftinila 4,90%, a sojina sačma je pojeftinila 6,25%.

Na soju i dalje utiče neizvesnost trgovinskih pregovora između Kine i SAD.

U Budimpešti u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, kukuruz je pojeftinio 0,02%.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 1,92%, a kukuruz je pojeftinio 2,25%.