Cene na berzama u periodu od 21. do 25. septembra 2020. godine

Najvažnije iz protekle nedelje: rast cene kukuruza, dešavanja na svetskim berzama

PROMET ROBA NA PRODUKTNOJ BERZI

Rast cena kukuruza, korekcija cena sojinog zrna i odsustvo trgovanja pšenice obeležili su nedelju za nama na novosadskoj Produktnoj berzi. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 1.159 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 25.558.720,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući podatak, količinski je došlo do pada prometa za 64,64%.

Povećana potražnja za kukuruzom od strane izvoznika, sa jedne strane i slaba zainteresovanost prodavaca za prodajom robe, uzrokovala je rast cene ove žitarice na domaćem tržištu. Tražnja na paritetu CPT Dunavske luke po ceni od 16,30 din/kg bez PDV-a (17,93 din/kg sa PDV-om) odnosila se za promptnu isporuku robe. Zaključen je jedan kupoprodajni ugovor u količini od 300 tona. Kukuruz na paritetu FCA je prometovan u cenovnom rasponu od 15,50 din/kg do 15,80 din/kg bez PDV-a (od 17,05 din/kg do 17,38 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju ponderisana cena žutog zrna je viša za 3,18%.

Za razliku od prethodne nedelje gde je povećana potražnja uticala na povećane cene sojinog zrna, ove nedelje povećana ponuda gura cenu naniže. Berzanski ugovori početkom nedelje su zaključeni od 43,00 do 43,60 din/kg bez PDV-a (od 47,30 din/kg do 47,96 din/kg sa PDV-om). Krajem nedelje ponuda je bila na nižem cenovnom nivou od 42,50 din/kg bez PDV-a.

Pšenica ove nedelje beleži odsustvo iz trgovanja na robno-berzanskom tržištu, usled slabe ponude. Tražnja po ceni od 18,50 din/kg bez PDV-a i ponude na višem cenovnom nivou (18,80 din/kg bez PDV-a) nisu dovele do zaključenja berzanskih ugovora.

Rastući trend kretanja cena suncokreta nastavio se i tokom ove nedelje. Tražnja je bila na cenovnom nivou od 38,70 din/kg bez PDV-a na paritetu FCA Vojvodina.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

SVETSKO TRŽIŠTE

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 1,18%, a kukuruz je pojeftinio 3,14%.

Na cene pšenice i kukuruza utiču strahovi od drugog talasa pandemije Kovid-19.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je pojeftinila 2,76%, a sojina sačma je poskupela 1,03%.

Pritisak žetve i strahovi od usporavanja tražnje utiču na cenu soje.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 0,26%, a kukuruz je poskupeo 0,44%.