Cene na berzama u periodu od 28. maja do 1. juna i promet u maju 2018.

Najvažnije iz protekle nedelje: pad cena, dešavanja na svetskim berzama + kretanje cena u maju

PROMET ROBA NA PRODUKTNOJ BERZI

Na domaćem tržištu cene primarnih poljoprivrednih proizvoda treću nedelju zaredom beleže silazni trend. Tome najviše doprinosi odsustvo potražnje za većim količinama. Pad cena je doprineo i manjem obimu prometa na berzi. Ukupno je tokom protekle nedelje preko „Produktne berze“ prometovano 850 tona robe, što je za 17,07% manja količina u odnosu na prethodnu nedelju, dok je finansijska vrednst prometovane robe iznosila 16.782.500,00 dinara ili za 16,11% manje.

Koliko je domaća proizvodnja mala u odnosu na svetske razmere, a pre svega u odnosu na sve većeg konkurenta koji je veoma blizu našeg tržišta, govori i podatak Ministarstva poljoprivrede Rusije po kome je do kraja maja ruski izvoz pšenice prešao 38 miliona tona, što je rast od čak 49% u odnosu na prethodnu sezonu do istog datuma. Sve veća proizvodnja u zemljama crnomorskog sliva u narednim godinama će značiti i veću konkurenciju domaćim proizvođačima žitarica i uljarica, odnosno sve veći uticaj na cenovna kretanja na domaćem tržištu. Upravo bi to trebalo da predstavlja dovoljan razlog domaćim ratarima da već u ovom trenutku dobro razmisle i planiraju buduće investicije u cilju diverzifikacije rizika i eventualnog ulaganja u intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju.

Pad cene kukuruza je u odnosu na prethodnu nedelju iznosio 1,14%. Svi ugovori su realizovani po jedinstvenoj ceni od 17,30 dinara (19,03 din/kg sa PDV-om). Time se cena ove žitarice vratila na identičan nivo sa početka meseca. U odnosu na isti period prošle godine, kukuruz je skuplji za 6,8%.

Pšenica je tokom ove nedelje beležila pad. U odnosu na prethodnu nedelju ponderisana cena je niža za 2,27%, a kilogram je u proseku koštao 17,95 dinara (19,75 din/kg sa PDV-om).

Soja je odsustvovala iz berzanskog trgovanja. Razlog za to je taj što je cena koju su kupci spremni da plate značajno ispod nivoa na kom su prodavci nudili robu, pa se samim tim očekuje dalji pad cene.

Suncokretovom sačmom sa 33% proteina se trgovalo po ceni od 21,20 dinara (25,44 sa PDV-om).

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:


PRODEX

Berzanski index PRODEX je na dan 31.05.2018. godine bio na nivou od 210,91 indeksnih poena, što predstavlja pad za 1,6 poena u odnosu na prethodnu nedelju.


SVETSKO TRŽIŠTE

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 0,75%, a kukuruz je pojeftinio 2,53%.

Setva kukuruza u SAD koja protiče pod povoljnim vremenskim uslovima ograničila je potencijal rasta cene.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je pojeftinila 1,66%, a sojina sačma je pojeftinila 0,53%.

Neizvesnost u trgovinskim pregovorima između Kine i SAD uticala je na volatilnost cene soje.

U Budimpešti u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, kukuruz je pojeftinio 0,05%.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 1,25%, a kukuruz je pojeftinio 0,29%.

Slabljenje evra prema dolaru uticalo je na kretanje cene pšenice.

OBIM I STRUKTURA PROMETA NA PRODUKTNOJ BERZI U MAJU 2018. GODINE

Mesec za nama zabeležio je cenovno aktivno tržište. Cene najtrgovanijih berzanskih roba su oscilirale tokom čitavog meca. Statistički posmatrano maj kao i april beleži pozitivne cenovne trendove. Ukupan promet preko „Produktne berze“ proteklog meseca je iznosio 5.350 tona robe, što je za 67,19% više nego prethodnog meseca, dok je finansijska vrednost prometa iznosila 120.533.000,00 dinara, odnosno za 55,69% više nego u aprilu.

Kukuruz

Kukuruz se proteklog meseca kretao u cenovnom opsegu od 17,30 din/kg bez PDV-a do 18,20 din/kg bez PDV-a, koliko se plaćalo za kukuruz sa klauzulom „fco luka“. Cena žutog zrna je oscilirala tokom čitavog meseca. Početkom meseca cena je iznosila 17,30 din/kg bez PDV-a, da bi sredinom meseca doživeo svoj cenovni maksimum, nakon toga krajem meseca dolazi do korekcije cena. Količinski ova žitarica je imala primat u trgovanju na „Produktnoj berzi“ sa količinom od 3.950 tona. Ponder cena je za april je iznosila 17,51 din/kg bez PDV-a (19,26 din/kg sa PDV-om), a u odnosu na upoređujući podatak iz aprila, cena kukuruza je porasla za 0,63%.

Pšenica

Cena pšenice se u aprilu kretala u cenovnom rasponu od 17,90 do 18,40 din/kg bez PDV-a. Najviša cena od 18,40 din/kg bez PDV-a se plaćala za pšenicu sa minimalnim proteinom od 13%. Krajem meseca velika ponuda pšenice koja se pojavila na tržištu rezultirala je i padom cena. Ponderisana cena je iznosila 18,18 din/kg bez PDV-a (19,99 din/kg sa PDV-om), što predstavlja za 3,59% višu ponderisanu cenu nego u aprilu.

Soja

U prvoj polovini meseca soja je trgovana po cenama od 46,50 do 47,00 din/kg bez PDV-a. U drugoj polovini meseca, odsustvo tražnje za ovom uljaricom i ponude soje po nižim cenama od trgovanih koje nisu pronalazile svoje kupce, ukazuju na negativne cenovne trendove. Ponderisana cena je iznosila 46,67 din/kg bez PDV-a (51,34 din/kg sa PDV-om).

Suncokretova sačma

Suncokretova sačma sa 33% proteina u maju kao i u aprilu je nastavila da beleži visoke cenovne skokove. Ponderisana cena je iznosila 21,27 dinara po kilogramu bez PDV-a (25,53 din/kg sa PDV-om), a u odnosu na upoređujući podatak iz aprila, cena ove prerađevine je porasla za 17,97%.