Cene na berzama u periodu od 3. do 7. juna i promet u maju 2019.

Najvažnije iz protekle nedelje: rast cene soje, dešavanja na svetskim berzama + kretanje cena u maju

PROMET ROBA NA PRODUKTNOJ BERZI

Ovu nedelju na novosadskoj Produktnoj berzi obeležio je rast cene soje i pad cene pšenice. Na stranim tržištima i dalje vlada neizvesnost oko setve kukuruza i soje u SAD, nepoznato je kolike će biti zasejane površine pod ovim kulturama što i dalje pomera cene na više na globalnom tržištu. Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 875 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 23.566.750,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je manji za 44,44 %, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 24,66%.

Smanjena potražnja za pšenicom rezultirala je padom cena. Pšenicom se trgovalo od 23,30 din/kg bez PDV-a do 24,00 din/kg bez PDV-a sa klauzulom „fco-kupac“. Ponderisana cena je iznosila 23,30 din/kg bez PDV-a (25,63 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni posmatrani period cena hlebnog zrna je niža za 1,38%.

Kukuruz je realizovan po cenama 15,75 din/kg bez PDV-a sa vlagom do 14,5%, dok je kukuruz sa kluzulom „fco-luka“ plaćan 16,10 din/kg bez PDV-a.

Povećana potražnja za sojom i ponuda na višim cenama pomerali su se u pozitivnom smeru tokom čitave nedelje. Berzanski ugovori su se zaključivali po cenama od 35,80 do 36,00 din/kg bez PDV-a. Krajem nedelje potražnja na višim cenama od realizovanih nisu pronalazile svoje prodavce, što ukazuje na dalji rast cena ove uljarice. Ponderisana cena je iznosila 35,98 din/kg bez PDV-a (39,58 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni posmatrani period cena je viša za 2,52%.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

PRODEX

Berzanski indeks PRODEX je na dan 06.06.2019. godine bio na nivou od 212,18 indeksnih poena, što predstavlja rast 0,31 indeksnih poena u odnosu na prethodni posmatrani period.

SVETSKO TRŽIŠTE

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 0,85%, a kukuruz je pojeftinio 3,62%.

I pored kašnjenja setve kukuruza u SAD, uvoz iz Južne Amerike uticao je na kretanje cene.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je pojeftinila 2,30%, a sojina sačma je pojeftinila 3,51%.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 3,10%, a kukuruz (avgustovski fjučers) je pojeftinio 1,13%.

Dobre vremenske prilike u Evropi utiču na kretanje cena.

STRUKTURA PROMETA NA PRODUKTNOJ BERZI U MAJU 2019. GODINE

Mesec maj beleži oscilacije cena primarnih poljoprivrednih proizvoda. Dešavanja na svetskim berzama krajem meseca pogurala su cene najtrgovanijih berzanskih roba na domaćem tržištu ka naviše. Značajno kašnjenje setve kukuruza i soje u SAD zbog obilnih padavina, što će se sigurno odraziti na prinose, a samim tim i na cene je jedan od značajnih faktora koje je neophodno pomenuti. Ukupan promet preko „Produktne berze“ u martu iznosio je 8.900 tona robe, što je za 37,75% manje nego prethodnog meseca, dok je finansijska vrednost prometa iznosila 168.208.200,00 dinara, odnosno za 34,29% više nego u aprilu.

Pšenica

Pšenicom se trgovalo na robno berzanskom tržištu sa lošijim i boljim parametrima kvaliteta. Pšenica sa parametrima hl 72kg, vlagom do 14,2% trgovalo se po 21,50 din/kg bez PDV-a, dok hlebno zrno sa proteinom min. 12% dostiglo je svoju maksimalnu cenu od 24,00 din/kg bez PDV-a. Nedostatak kvalitetne pšenice, loši vremenski uslovi kao i dešavanjima na stranim tržištima su uzrok rasta cena na domaćem tržištu. Statistički posmatrano pšenica je doživela značajan skok cena u odnosu na prethodni mesec. Ponderisana cena je iznosila 23,57 din/kg bez PDV-a (25,94 din/kg sa PDV-om) što predstavlja rast od 9,53% u odnosu na april.

Kukuruz

Kukuruz je početkom meseca doživljavao negativne trendove, da bi krajem meseca došlo do oporavka cene usled rasta na inostranim tržištima. Žutim zrnom se trgovalo u cenovnom rasponu 14,80 din/kg bez PDV-a do 16,10 din/kg bez PDV-a koliko se plaćalo sa klauzulom „fco-luka“. Ponderisana cena je iznosila 15,02 din/kg bez PDV-a (16,57 din/kg sa PDV-om) što statistički predstavlja pad za 2,28% u odnosu na prethodni mesec.

Soja

Soja kao i kukuruz početkom meseca beleži pad cena da bi krajem meseca došlo do oporavka. Soja se kretala u cenovnom rasponu od 35,10 do 37,30 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 36,20 din/kg bez PDV-a (39,95 din/kg sa PDV-om). U odnosu na upoređujući podatak iz prethodnog meseca cena soje je niža za 2,43%.

Suncokret

Suncokret je trgovan po jedinstvenoj ceni od 30,00 din/kg bez PDV-a (33,00 din/kg sa PDV-om).

Raž

Raž kao i suncokret je trgovana po jedinstvenoj ceni od 23,50 din/kg bez PDV-a (25,85 din/kg sa PDV-om).

Komentari