Cene na berzama u periodu od 5. do 9. februara 2018.

Najvažnije iz protekle nedelje: pad cena, dešavanja na svetskim berzama

PROMET ROBA NA PRODUKTNOJ BERZI

Na novosadskoj Produktnoj berzi i ove nedelje kao i prethodne se nastavlja sa negativnim cenovnim trendovima. Slaba tražnja za robama, odsustvo izvoza je rezultat pada cena na organizovanom robnoberzanskom tržištu. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 900 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 23.531.750,00 dinara. U odnosu na prethodnu sedmicu količinski obim prometa je manji za 21,74 %, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 10,69%.

Kukuruz svojim učešćem u obimu prometa nastavlja da uzima primat u trgovanju. Cena kukuruza se kretala u rasponu od 16,20 do 16,30 dinara po kilogramu bez PDV-a, dok je kukuruz sa klauzulom „odloženo plaćanje“ dostigao cenu od 16,50 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponderisana cena žutog zrna je iznosila 16,28 dinara po kilogramu bez PDV-a (17,90 din/kg sa PDV-om), što predstavlja cenovni pad od 2,39% u odnosu na cenu iz prethodne nedelje.

Pšenica ove sedmice beleži potpuno odsustvo iz trgovanja. Kupci nisu bili zainteresovani za kupovinu ove žitarice iako je ponuda bila na nižim cenama od prošlonedeljne.

Zrno soje je doživelo značajniji cenovni pad. Početkom nedelje ovom uljaricom se trgovalo sa klauzulom „gratis lager“ po cenama 46,50 din/kg bez PDV-a, da bi u drugoj polovini nedelje cena nastavila sa padom koja je iznosila 46,00 din/kg sa PDV-om. Ponder cena za ovu sedmicu je iznosila 46,00 dinara po kilogramu bez PDV-a (50,60 din/kg sa PDV-om).

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:


PRODEX

Berzanski index PRODEX je na dan 08.02.2018. godine bio na nivou od 205,51 indeksnih poena, što je za 1,01 indeksnih poena manje u odnosu na vrednost iz prethodne nedelje.


SVETSKO TRŽIŠTE

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je poskupela 1,91%, a kukuruz je poskupeo 1,10%.

Potezi investicionih fondova na tržištu uticali su na rast cena.

Na cenu pšenice takođe je uticala zabrinutost zbog nedostatka vlage u centralnim SAD.

U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, soja je poskupela 0,27%, a sojina sačma je poskupela 2,31%.

U Budimpešti u odnosu na prethodnu nedelju, kukuruz je pojeftinio 0,68%.

U Parizu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je poskupela 2,24%, a kukuruz je poskupeo 1,98%.

Slabljenje evra prema dolaru uticalo je na kretanje cena u Parizu.