Evropska komisija usvojila IPARD 3 program Srbije za 2021 – 2027.

Odlukom Evropske komisije usvojen je IPARD 3 program Srbije za period 2021 – 2027. godine. Time je finansijski doprinos Evropske unije IPARD 3 programu , u odnosu na prethodni programski period, povećan za gotovo sto miliona i iznosi 288 miliona evra, objavilo je Minisartvo poljoprivrede.

Investicije koje će biti podržane IPARD 3 programom odnose se na nabavku opreme i mašina, izgradnju i rekonstrukciju objekata. Krajnji cilj ulaganja jeste, pre svega, dostizanje evropskih standarda u oblasti bezbednosti hrane, dobrobiti životinja i zaštite životne sredine, osnaživanje poljoprivrednih proizvođača za plasman proizvoda na tržište EU, kao i priprema za korišćenje evropskih fondova koji će poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima biti dostupni stupanjem u članstvo EU.

Mere koje će biti podržane IPARD 3 programom su: Mera 1: Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava; Mera 3: Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva; Mera 4: Agro-ekološko-klimatske mere i mera organske proizvodnje; Mera 5: Sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja – LEADER pristup; Mera 6: Investicije u ruralnu javnu infrastrukturu; Mera 7: Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja i Mera 9: Tehnička pomoć (podrška Upravljačkom telu u sprovođenju IPARD programa).

Pored mera koje su već bile akreditovane kroz IPARD 2 , IPARD 3 programom predviđeno je uvođenje novih koje će dodatno povećati iskorišćenje dodeljenih sredstava, kao i novih sektora i limita finansijske podrške, specifičnih kriterijuma u vezi sa površinom i brojem životinja.

B. K.