Finalna verzija IPARD 3 Evropskoj komisiji biće dostavljena u septembru

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je da se intenzivno priprema IPARD 3 program (2021-2027) za podsticaje za investicije u ruralni razvoj. Dostavljenje finalne verzije Evropskoj komisiji predviđeno je za septembar.

Usvajanje IPARD 3 programa od strane Evropske komisije očekuje se u novembru, nakon čega će uslediti i na nacionalnom nivou.

Osnovu za pripremu IPARD 3 programa predstavljale su sektorske analize poljoprivredne proizvodnje i prerade u Srbiji, kao i analiza finansijskih instrumenata, kapaciteta jedinica lokalne samouprave i analiza uticaja Zelene agende (Green Deal) Evropske unije na poljoprivredu Srbije.

B.K.