IPARD – Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj

Glavni cilj IPARD II programa Republike Srbije 2014-2020. je unapređenje poljoprivrednog sektora uz pomoć konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda

Za zemlje Zapadnog Balkana, posebno za Srbiju, čija je ekonomija u velikoj meri oslonjena na poljoprivredu, strateški su, u okviru pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, bitne teme koje se odnose na ruralni sektor. U tom smislu od velikog je značaja za sve zemlje regiona da stvore uslove za primenu IPARD-a – Instrumenta pretpristupne pomoći za ruralni razvoj (eng. Instrument for Pre-Accession in Rural Development) pretpristupnog programa EU.

Ovaj instrument evropske pomoći zemljama koje su pred vratima EU zapravo je priprema za buduće učešće u kompleksnoj i jasno definisanoj Zajedničkoj agrarnoj politici Evropske unije (CAP – Common agriculture policy), koja predstavlja set pravila jednakih za sve i koja podrazumeva zajednički agrarni budžet.

Instrument za pretpristupnu pomoć – IPA uspostavljen je Uredbom Evropskog saveta 2006. godine. Na taj način je Evropska komisija osnovala jedinstveni instrument za pretpristupnu pomoć zemljama u procesu evropskih integracija za budžetski period od 2007. do 2013. godine, a potom od 2014. do 2020. godine.

Glavni cilj IPARD II programa Republike Srbije 2014-2020. je unapređenje poljoprivrednog sektora uz pomoć konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda. Za to je EU našim poljoprivrednicima namenila 175 miliona evra.

U okviru prve faze IPARD II programa akreditovane su tri mere:

-Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

-Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava preradu i marketing poljoprivrednih i ribarskih proizvoda

-Investicije u diversifikaciju aktivnosti i razvoj biznisa na gazdinstvu

Korisnik u okviru prve mere može da ostvari ukupan iznos IPARD podsticaja od 1.500.000 evra u periodu sprovođenja IPARD programa, a povraćaj koji iz evropske kase dobija je 60 odsto od vrednosti investicije, odnosno 65 odsto ako je reč o mladima ili 70 odsto ako se ulaže u područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Pravilnikom koji se odnosi na preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda definiše se ukupan iznos podsticaja od 2.000.000 evra po korisniku u toku celog programskog perioda.


Više informacija o IPARD programu 2014-2020. saznajte ovde.