Objavljen Vodič za korisnike IPARD-a

Foto: AgroFin

Vodič pomaže korisnicima da bolje razumeju celi proces i njihova prava i obaveze

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odnosno Uprava za agrarna plaćanja objavili su Vodič za korisnike IPARD II programa za Meru 1 – investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

Vodič za korisnike pojašnjava ciljeve i namenu IPARD II programa, način korišćenja i uslove za dobijanje sredstava, finansiranje projekata, kontrolu, postupke i potrebnu dokumentaciju za sprovođenje Mere 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

Vodič daje odgovore na pitanja značajna za dobar odabir projekta i pravilno podnošenje zahteva za IPARD podsticaje i pomaže korisnicima da bolje razumeju celi proces i njihova prava i obaveze – od vremena objavljivanja javnog poziva, preko podnošenja zahteva za odobravanje projekta, kontrole na licu mesta, prijema rešenja o odobravanju projekta, realizacije investicije, pa sve do isplate podsticaja.

Vodič u elektronskoj formi možete preuzeti u prilogu ovog teksta, kao i sa zvaničnih internet stranica Ministarstva poljoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja, dok su štampana izdanja dostupna u prostorijama UAP, kao i u Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama Srbije i Poljoprivrednim stručnim službama AP Vojvodine. Takođe, na internet stranici UAP možete pronaći i uputstva za prikupljanje određene dokumentacije, kao i propise koji definišu minimalne nacionalne uslove koji se odnose na zaštitu životne sredine i dobrobit životinja.

S obzirom da je Vodič samo informativnog karaktera, korisnici se upućuju na važeći Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Pravilnik u elektronskoj formi možete preuzeti ovde ili na zvaničnim internet stranicama MPŠV i UAP.

Za IPARD II program je karakteristično da je veoma zahtevan i potrebno je pribaviti obimnu dokumentaciju i obaviti detaljne pripreme, navodi se između ostalog u Vodiču i dodaje da bi naši poljoprivredni proizvođači trebalo da budu spremni da ozbiljno pristupe, dobro odaberu formu podrške i pripreme svu neophodnu dokumentaciju.

Ukoliko poseduje neophodna znanja i veštine, svaki podnosilac može samostalno da pripremi zahtev za odobravanje projekta, zahtev za isplatu podsticaja, ili zahtev za izmenu odobrenog projekta. Podnosilac ne mora sam da preduzima sve aktivnosti vezane za podneti zahtev, već može ugovoriti stručnu pomoć preduzetnika ili privrednog društva registrovanog za pružanje konsultantskih usluga. Takođe, za pripremu tehničke dokumentacije, izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu, studije izvodljivosti i druge studije u vezi sa projektom, podnosilac može angažovati potrebne stručnjake – arhitekte, inženjere, odnosno druge preduzetnike i pravna lica registrovana za obavljanje navedenih poslova u okviru odgovarajuće delatnosti.

U slučaju da se podnosilac odluči na angažovanje konsultanta, odnosno drugih stručnih lica, važno je da ima u vidu da ovaj trošak spada u prihvatljive troškove, odnosno za isti se, prema propisanim kriterijumima može ostvariti IPARD podsticaj. Podršku u pripremi zahteva za odobravanje projekta i zahteva za odobravanje isplate pružaju i Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije i Poljoprivredna stručna služba AP Vojvodine, koje su prošle obuku MPŠV, a imaju i dobro razvijenu mrežu. Takođe, na raspolaganju je i podrška UAP i MPŠV.

Treba uvek imati na umu da investicija ne sme biti započeta pre nego što je projekat odobren (osim opštih troškova).

Da bi ostvarili sredstva iz IPARD II programa, potencijalni korisnici nakon odobravanja projekta najpre sami finansiraju celu odobrenu investiciju, a tek nakon završenog postupka pred UAP mogu da očekuju IPARD podsticaj. Sredstva obezbeđuju iz sopstvenih izvora ili iz kredita poslovnih banaka.

Postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje se sastoji od dve faze – faze odobravanja projekta i faze odobravanja isplate

Korisnik je takođe dužan da se pridržava odobrenog projekta i u toku petogodišnjeg perioda nakon isplate podsticaja prihvata kontrole i daje na uvid dokumentaciju vezanu za odobreni projekat ovlašćenim licima UAP, organa nadležnog za reviziju sistema sprovođenja programa Evropske unije, Nacionalnog fonda Ministarstva finansija, Evropske komisije, Evropskog revizorskog suda i Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF).

Takođe, korisnik je dužan da u tom roku održi investiciju: ne sme da otuđi objekat, da mu promeni namenu, niti da promeni namenu ili otuđi mašine, odnosno omogući korišćenje predmeta investicije od strane drugih lica po bilo kom osnovu.


Kompletan Vodič i prateću dokumentaciju možete preuzeti u prilogu:

 Vodič za korisnike IPARD II programa za Meru 1 – investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

 Prilog 1 – Lista prihvatljivih investicija i troškova

 Prilog 2 – Primer obrasca Zahteva za odobravanje projekata

 Prilog 3 – Primer obrasca Zahteva za odobravanje isplate

 Prilog 4 – Kontakti PSS Srbije i PSS AP Vojvodine

 Prilog 5 – Područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi

 Prilog 6 – Kontrolne liste