Objavljen Vodič za korisnike IPARD programa za Meru 3

Vodič ne predstavlja propis niti drugi pravni akt, već opšti, okvirni priručnik informativnog karaktera

Uprava za agrarna plaćanja objavila je Vodič za korisnike IPARD programa za Meru 3 – Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva.

Vodič za korisnike pojašnjava ciljeve i namenu IPARD II programa, način korišćenja i uslove za dobijanje sredstava, finansiranje projekata, kontrolu, postupke i potrebnu dokumentaciju za sprovođenje Mere 3 – Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva.

Raspisan Prvi Javni poziv za IPARD podsticaje za Meru 3

Sve informacije i uputstva potražite u pratećim dokumentima, kao i na internet stranici Uprave za agrarna plaćanja, a štampana izdanja dostupna su u prostorijama UAP, kao i u Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama Srbije i Poljoprivrednim stručnim službama AP Vojvodine.

Ovaj Vodič ne predstavlja propis niti drugi pravni akt, već opšti, okvirni priručnik isključivo informativnog karaktera, napominju u Upravi za agrarna plaćanja.


 Vodič za korisnike IPARD programa za Meru 3 – Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva

 Prilog 1 – Lista prihvatljivih investicija i troškova

 Prilog 2 – Primer popunjenog Zahteva za odobravanje projekata

 Prilog 3 – Primer popunjenog Zahteva za odobravanje isplate

 Prilog 4 – Kontakti Poljoprivrednih savetodavnih i stručnih službi Republike Srbije i Poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine

 Prilog 5 – Područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi

 Prilog 6 – Zakonski okvir za ispunjavanje minimuma nacionalnih uslova i kontrolne liste tehničkih tela