Izmenom IPARD 2 programa precizirana definicija o podršci mladim poljoprivrednicima

Direktorat za poljoprivredu i ruralni razvoj Evropske komisije odobrio je četvrtu izmenu IPARD 2 programa, što je potvrđeno zaključkom Vlade Srbije od 15. aprila. Ovom izmenom izvršena je preraspodela sredstava iz neakreditovanih mera i neiskorišćenih alokacija akreditovanih mera u Meri 1 i Meri 7, za koje postoji najveće interesovanje potencijalnih IPARD korisnika.

Takođe, izmenom programa promenjena je definicija koja se odnosi na mladog poljoprivrednika, prema kojoj se smatra osoba mlađa od 40 godina, u trenutku podnošenja zahteva za odobravanje projekta. Ovom izmenom, mladi potencijalni IPARD korisnici, koji bi, u momentu podnošenja zahteva bili na granici 40 godina sarosti, praktično nisu više u riziku da, u toku administrativne obrade zahteva, ostanu bez dodatnih pet odsto IPARD podrške.

Izmenom Programa uvedena je i finansijska demarkacija između podsticaja za IPARD Meru 7 i nacionalne mere podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu, kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima. Novi minimalni iznos podrške za IPARD Meru 7 iznosi 20.000 evra, što je ujedno i gornja granica za nacionalnu meru za investicije u ruralni turizam.