Izrada „polazne osnove“ za buduće korisnike mere 4 IPARD programa

U toku je priprema proceduralnog okvira IPARD 3 programa za Meru 4 koja se odnosi na agro-ekološko-klimatske i mere organske proizvodnje, navodi se u najnovijoj publikaciji „Ipard na dlanu“. Potencijalni korisnici Mere 4 biće registrovana poljoprivredna gazdinstva koja dobrovoljno prihvate obavezu da u periodu od pet godina primenjuju odgovarajuće prakse i metode poljoprivredne proizvodnje, koje prevazilaze „polaznu osnovu“.

Ova „osnova“ podrazumeva poštovanje zahteva „višestruke usklađenosti“, odnosno dobrih poljoprivrednih i ekoloških uslova i obaveznih zahteva u pogledu zaštite životne sredine, zdravlja ljudi, životinja i bilja, kao i dobrobit životinja. Zahtevi „višestruke usklađenosti“ u Srbiji još uvek nisu uspostavljeni na način kako je to propisano evropskim zakonodavstvom.

Za potrebe programiranja Mere 4 biće neophodno definisati i opisati obaveze i uslove koji su relevantni za odabrane operacije u okviru, a koji su već uređeni nacionalnim pravnim aktima iz oblasti poljoprivrede i zaštite životne sredine i koji su ujedno i ekvivalentni relevantnim propisima EU.

Finansijska podrška za gazdinstva biće obezbeđena u vidu godišnjeg plaćanja po jedinici površine ili po grlu ugrožene rase, kao naknada za gubitak prihoda i dodatnih troškova, koji su nastali kao rezultat pridruživanja posebnih uslova koji prevazilazi „polaznu osnovu“. Jasno definisana „polazna osnova“ je preduslov za obračun visine naknade koja odgovara realnim troškovima sprovođenja ove mere.

B.K.