Raspisan Treći javni poziv za IPARD podsticaje za ulaganja u prerađivačke kapacitete

Foto: AgroFin

Po ovom Javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 5.412.941.299 dinara

Treći javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva raspisan je i rok za podnošenje zahteva je od 26. novembra 2019. godine do 24. februara 2020. godine

Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme i mehanizacije. Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa i voća i povrća, jaja i grožđa i zahtev za odobravanje projekta može se podneti samo u okviru jednog sektora za jednu ili više investicija.

Po ovom Javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 5.412.941.299 dinara, a visina podsticaja je 50%, odnosno 60% prihvatljivih troškova za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama.

Minimalan iznos podsticaja koje korisnik može da ostvari u okviru svih sektora je 10.000 evra, dok je maksimalni podsticaj u okviru sektora voća i povrća, sektora mesa, jaja i grožđa milion evra, dok u sektoru mleka korisnici mogu da ostvare podsticaj i od dva miliona evra.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva mogu se dobiti i putem telefona, pozivanjem Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 011/2607960 i 2607961, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/3020100; 3020101 i 31 07 013 svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.


Kompletan tekst Javnog poziva i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Prilog 1 – Lista prihvatljivih investicija i troškova Treći javni poziv za Meru 3

Prilog 2 – Lista standarda emisije izduvnih gasova za Treći javni poziv za Meru 3

Obrazac 1 – Zahtev za odobravanje projekta

Obrazac 2 – Zahtev za odobravanje isplate

Obrazac 3 – Izjava podnosioca zahteva

Prilog 4 – Jednostavan poslovni plan za Meru 3

Prilog 5 – Složen poslovni plan za

Prilog 6 – Kriterijumi i pokazatelji koji se koriste za procenu ekonomske održivosti podnosioca zahteva i projekta

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva

Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva