Raspisan 3. Javni poziv za IPARD, za investicije u fizičku imovinu RPG

Foto: AgroFin

Opredeljena su sredstva u iznosu od 3.015.976.278,00 dinara

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo je Treći Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme, mašina i mehanizacije, osim investicija u nabavku novih traktora, dati u Prilogu 1 – Lista prihvatljivih investicija i troškova za Treći Javni poziv za Meru 1, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Predmet Javnog poziva su investicije u nabavku nove mehanizacije čija emisija izduvnih gasova ne prelazi normative i standarde date u Prilogu 2 – Lista standarda emisije izduvnih gasova, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, iznos IPARD podsticaja, kao i uslovi, način i postupak sprovođenja IPARD programa, utvrđeni su Pravilnikom i drugim propisima.

Ministarstvo je prethodno objavilo Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS“ broj 78/2018 od 19.10.2018. godine).

Najvažnije izmene odnose se na posebne uslove za ostvarivanje prava na odobravanje projekta u sektoru voća, gde će se uslov po pitanju površine pod zasadima ispunjavati na kraju investicije, a ne prilikom podnošenja zahteva za odobravanje projekta kako je do sada bio slučaj. U prihvatljive troškove biće uključeni i troškovi prevoza i montaže, dok će podsticaji moći da se ostvare i za proizvodnju sadnog materijala voća i matičnjaka voća, kao i za proizvodnju roditeljskog jata kokošaka teškog tipa.

Zahtev za odobravanje projekta podnosi se na Obrascu 1 – Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – Treći Javni poziv za Meru 1, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Podnosilac zahteva po ovom Javnom pozivu može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekta, koji može da obuhvati jednu ili više investicija iz Liste prihvatljivih investicija i troškova za Treći Javni poziv za Meru 1 (Prilog 1).

Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom, dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom: „Ne otvarati – Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – Treći Javni poziv za Meru 1”, preporučenom poštom ili lično na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

Zahtev se podnosi u roku od 1. novembra 2018. godine do 9. januara 2019. godine.

Po ovom Javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 3.015.976.278,00 dinara.


Kompletan tekst Javnog poziva, Pravilnik i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

 Treći Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

 Pravilnik

 Prilog 1 – Lista prihvatljivih investicija i troškova za Treći Javni poziv za Meru 1

 Prilog 2 – Lista standarda emisije izduvnih gasova

 Obrazac 1 – Zahtev za odobravanje projekta

 Prilog 4 – Jednostavan poslovni plan za Meru 1

 Prilog 5 – Složen poslovni plan za Meru 1