RFV: Krediti za investicije u okviru IPARD programa (2019)

Foto: Pixabay

Rok vraćanja kredita je do 7 godina, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period do 24 meseca

Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine raspisao je Konkurs za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa.

Osnovni cilj odobravanja kredita je obezbeđenje finansijske podrške investicijama u poljoprivredi radi povećanja efikasnosti realizacije projekata odobrenih u okviru IPARD programa.

Pravo učešća na konkursu imaju lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom koji su podneli zahteva Upravi za agrarna plaćanja o odobrenju projekta u okviru IPARD podsticaja, i to: fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge razvrstani u mikro, malo ili srednje pravno lice.

Korisnici sredstava moraju imati registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine. Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

Potencijalni korisnici kredita imaju mogućnost podnošenja zahteva za kredit kod Fonda, nakon predaje zahteva za odobravanje projekta Upravi za agrarna plaćanja, a kao dokaz se dostavlja kopija zahteva uz overeni dokument od strane Uprave za agrarna plaćanja o prijemu dokumentacije. Ugovor o kreditu će se zaključivati nakon dostavljanja rešenja Uprave za agrarna plaćanja o odobrenju projekta u okviru IPARD podsticaja od strane podnosioca zahteva.

Iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva i u skladu sa prihvatljivim investicijama i troškovima sadržanim u Rešenju o odobravanju projekta, a najviše:

  • do 150.000,00 EUR – za odobrene projekte za nabavku pogonske poljoprivredne mehanizacije i poljoprivrednih mašina, u skladu sa Listom prihvatljivih investicija i troškova, i raspisanim Javnim pozivom;
  • do 800.000,00 EUR – za odobrene projekte za investicije u objekte i opremu, u skladu sa Listom prihvatljivih investicija i troškova, i raspisanim Javnim pozivom, kao i za druge namene u skladu sa pozivima.

Prilikom obračuna iznosa kredita, uzima se vrednost investicije bez PDV-a.

Za podnosioce zahteva iz gradova i opština AP Vojvodine koje se nalaze u prvoj i drugoj grupi po razvijenosti, kamate iznose 2 i 3 odsto, zavisno od toga da li postoji garancija ili hipoteka. U opštinama koje se nalaze u trećoj i četvrtoj kategoriji, kamatne stope iznose 1 i 2 odsto.

Sopstveno učešće nije potrebno, a nakon ostvarenja prava na isplatu podsticaja i izvršene isplate od strane Uprave za agrarna plaćanja u definisanom iznosu, vrši se umanjenje glavnice, odnosno korisnik kredita je u obavezi vraćanja dela kredita u iznosu ostvarenog podsticaja;

Rok vraćanja kredita je do 7 godina, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period do 24 meseca. U grejs periodu obračunava se i plaća interkalarna kamata mesečno, tromesečno ili šestomesečno, a anuiteti se takođe obračunavaju i plaćaju mesečno, tromesečno ili šestomesečno.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju Konkursa.

Zahtev za kredit sa kompletnom dokumentacijom se podnosi u prostorijama Fonda u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara 7a, u Sektoru za kredite, ili se dostavlja poštom na istu adresu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za kredite; elektronskim putem na kreditno@rfapv.rs, ili telefonskim putem na brojeve: 021/454-334; 021/300-4935; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-014.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Konkurs za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa

Zahtev Kreditnom birou za izdavanje izveštaja za fizička lica

Zahtev za kredit – fizička lica

Saglasnost za pribavljanje izveštaja za fizička lica od Kreditnog Biroa

Pregled gradova i opština po razvijenosti

Primer otplate kredita