FEECONS 021

OSNOVNI PODACI

Naziv: FEECONS 021

Matični broj: 64646419

PIB: 110093012

KONTAKT

Adresa: Novi Sad

Tel: 063/508-678

Mail: feeconsns@gmail.com

OPIS

Agencija „FEECONS 021“ Žarko Galetin pr je osnovana juna 2017. godine. Osnovna delatnost je pružanje usluga u oblasti finansijskog konsaltinga, izrade biznis planova, studija izvodljivosti, projektnog planiranja.

Imajući u vidu značajnu referencu vlasnika agencije u izradi biznis planova, najzastupljeniji segment delatnosti agencije jeste izrada biznis planova. U portfoliju vlasnika agencije se nalazi broj od preko 200 izrađenih biznis planova i START UP projekata u proteklih 15 godina koliko se vlasnik agencije Žarko Galetin bavio ovim poslom.

Agencija ima potpisan Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Institutom za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda, sa kojim je već učestvovala u realizaciji nekoliko projekata.

LJUDI

Žarko Galetin, vlasnik

USLUGE

U svetlu okolnosti da počinje realizacija IPARD projekta, Agencija nudi svoje usluge za izradu biznis planova i vođenje projekata.

Usluge u oblasti konsaltinga i izrade biznis planova Agencija pruža za sve vrste i modele biznis planova bez obzira na zahtevanu metodologiju bilo da su u pitanju banke, fondovi ili druge institucije koje se pojavljuju kao kreditori ili monitoring institucije u svrhu provere održivosti poslovanja ili investicionog ulaganja.