IPAcons d.o.o.

OSNOVNI PODACI

Naziv: IPAcons d.o.o.

Matični broj: 21351024

PIB: 110446948

KONTAKT

Adresa: Slovačka 17, 21000 Novi Sad

Tel: 060 557 6565, 064 818 6001

Mail: ipacons021@gmail.com

Web: www.ipacons.rs

OPIS

Ipacons je osnovan sa ciljem i željom da pomogne i olakša pristup bespovratnim sredstvima svim potencijalnim investitorima za sve vrste investicionog ulaganja u Privredi kao i u Poljoprivredu.

Pouzdanost i stručnost našeg tima svakodnevno dokazujemo našim uspešno sprovedenim projektima kao i velikim brojem zadovoljnih korisnika.

Analiza poslovanja svakog našeg korisnika predstavlja ključni deo saradnje sa klijentima. Dajemo glavne smernice kao i stručne savete gde, kako i na koji način da realizuju svoju investiciju sa mogućnošću da izvrše povrat određenih sredstava u visini od 50-80% konkurisanjem na javne konkurse.

Ciljno biramo potencijalne korisnike u Republici kao i na Pokrajini, pratimo sve konkurse i blagovremeno obaveštavamo o mogućnostima za bespovratnim sredstvima, subvencijama i refundiranjem već uloženih sredstava.

Osnovna briga oko skupljanja neophodne dokumentacije, ispunjavanja osnovnih i specifičnih uslova, vađenje uverenja, potvrda, popunjavanje obrazaca, pisanja jednostavnih i složenih biznis planova više neće biti vaša briga…

Naš stručan tim je tu da vas posavetuje, prikuplja neophodnu dokumentaciju, ispuni sve neophodne obrasce, izradi dobar biznis plan, spakuje i uspešno preda konkursnu dokumentaciju. Pružamo vam mogućnost da vašu poslovnu ideju pretvorite u realnost.

Sve ovo i još mnogo toga na jednom mestu.

USLUGE

  • Praćenje svih vrsta konkursa – pratimo sve vrste konkursa vezanih za fizička lica, preduzetnike, mala i srednja preduzeća, gazdinstva, udruženja i zadruge. Obaveštavamo potencijalne korisnike o uslovima neophodnim za učešće na određenom konkursu.
  • Priprema konkursne dokumentacije – vršimo pripremu konkursne dokumentacije, skupljanjem svih neophodnih uverenja i potvrda, popunjavanjem neophodnih obrazaca. Tumačimo sve pravilnike i postojeće uredbe vezane za apliciranje na postojeći konkurs. Skupljamo ponude za predmetnu investiciju sa slanjem svih zahteva.
  • Izrada biznis planova za IPARD poljoprivredni fond – svi poljoprivredni proizvođači u našoj zemlji mogu da konkurišu za dobijanje bespovratnih finansijskih sredstava iz IPARD fondova Evropske unije i što je naročito važno da na ovaj način realizuju investicije na svom gazdinstvu uz siguran povraćaj od 50% do čak 80% uloženih sredstava.

-Prvi korak u radu sa IPARD korisnikom je info-sastanak sa izradom liste
-Analiza postojećeg stanja da li je klijent kvalifikovan za IPARD sredstva
-Odluka o uspostavljanju saradnje sa korisnikom, potpisivanje ugovora
-Uplata prve rate za konsultanske usluge u skladu sa potpisanim ugovorom
-Ispunjavanje IPARD procedura, skupljanje neohodne dokumentacije
-Prikupljanje neophodnih ponuda koje su predmet investicije
-Izrada poslovnog plana, biznis plana, studije izvodljivosti
-Prikupljanje ostalih dokumenata i izrada neophodnih obrazaca
-Komplementiranje skupljene dokumentacije i predaja iste