Neprihvatljivi troškovi u IPARD finansiranju

Foto: Pixabay

Porezi, carine, bankarski troškovi i slično ne ulaze u prihvatljive troškove i neće biti uzeti u obzir prilikom određivanja visine povrata sredstava

Pored opštih i posebnih, prihvatljivih troškova koji ulaze u obzir prilikom podnošenja zahteva za isplatu podsticaja, postoje i troškovi koje EU i IPARD neće priznavati jer ne spadaju u Listu prihvatljivih troškova. Prikazani su z članu 15. Pravilnika o IPARD podsticajima u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava i odnose se na sledeće stavke:

1) poreze, uključujući PDV;
2) carine, uvozne i druge dažbine;
3) kupovinu, zakup ili lizing zemljišta i postojećih objekata, bez obzira na to da li će lizing rezultirati promenom vlasništva;
4) kazne, finansijske penale i sudske troškove;
5) troškove poslovanja;
6) polovnu mehanizaciju i opremu;
7) bankarske troškove, troškove garancija i slične troškove;
8) troškove konverzije, troškove i gubitke u pogledu kursne razlike u vezi sa IPARD namenskim računom, kao i druge čisto finansijske troškove;
9) doprinose u naturi;
10) troškove održavanja, amortizacije ili zakupa;
11) nabavku predmeta investicije putem lizinga, kompenzacije, asignacije i cesije ili nabavku na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja duga;
12) nabavku predmeta investicije gotovinskim plaćanjem.
13) Kupovina poljoprivrednih proizvodnih prava, životinja, jednogodišnjih biljaka i njihova sadnja.

Poljoprivrednici koji apliciraju za neki od podsticaja trebaju da imaju na umu da pobrojani troškovi neće biti uzimani u obzir prilikom određivanja visine procenta povrata novca.