Obavezna obuka „IPARD 50 časova“ za korisnike IPARD podsticaja

Foto: Pexels

Predviđena nastava je u trajanju od 50 časova, za svaki od 5 sektora

Svi korisnici IPARD podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, u okviru IPARD programa za Republiku Srbiju, za period 2014-2020. godine, uz zahtev za odobravanje projekata prilagaće dokumentaciju kojom potvrđuju posedovanje iskustva, odnosno znanje u oblasti poljoprivrede.

Za lica koja kao uslov imaju stručnu obuku u minimalnom trajanju predavanja od 50 časova, u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za isplatu IPARD II podsticaja, biće organizovane obuke.

Obuka je namenjena isključivo licima koja poseduju Rešenje o odobrenju projekta.

KO REALIZUJE OBUKE „50 ČASOVA“

Obuku korisnika IPARD podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, u okviru IPARD programa realizuju savetodavci Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije.

Koordinaciju obuka koju realizuju 23 PSSS na području centralne Srbije obavlja Institut za primenu nauke u poljoprivredi kao Ovlašćena organizacija.

PROGRAM OBUKA „50 ČASOVA“

Predviđena nastava je u trajanju od 50 časova, za svaki od 5 sektora:

 1. sektor za proizvodnju i preradu mleka,
 2. sektor za proizvodnju i preradu mesa,
 3. sektor za proizvodnju i preradu voća,
 4. sektor za proizvodnju i preradu povrća i
 5. sektor za proizvodnju i preradu ostalih useva i žitarica.

Uzimajući u obzir specifičnosti pojedinih sektora izrađeni su kurikulumi za svaku od 10 sektorskih grupa, u kojima će polaznici obuke sticati znanje i iskustvo kroz nastavne planove za svaki od kurikuluma:

 1. proizvodnja i prerada kravljeg mleka (sektor 1),
 2. proizvodnja i prerada junećeg i ovčijeg mesa (sektor 2),
 3. proizvodnja i prerada svinjskog mesa (sektor 2),
 4. proizvodnja i prerada živinskog mesa (sektor 2),
 5. proizvodnja i prerada voća (sektor 3),
 6. hladnjače za voće i povrće (sektor 4),
 7. proizvodnja i prerada povrća na otvorenim parcelama (sektor 4),
 8. proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru (sektor 4),
 9. proizvodnja i prerada ostalih useva i žitarica (sektor 5) i
 10. skladištenje i sušenje poljoprivrednih proizvoda (sektor 5).

PRIJAVA ZA OBUKE

Korisnici IPARD podsticaja koji kao uslov imaju obuku „IPARD 50 časova“ prijavu za pohađanje obuke podnose nakon što im se izda Rešenje o odobrenju projekta.

Polaznici se prilikom prijave opredeljuju za koji sektor naveden u obrascu Zahteva i za sektorsku grupu koja je po tematici najbliža oblasti njihovog investiranja.

Prilikom prijave polaznik navodi u kojoj PSSS će pohađati obuku „IPARD 50 časova“.

Polaznik prijavu obavlja lično, preko ovog linka na portalu PSSS.

Pri dolasku na prvi čas obuke polaznik je u obavezi da PSSS-u podnese na uvid Rešenje o odobrenju projekta.

REALIZACIJA OBUKA

PSSS sprovodi obuku kroz grupne metode rada – predavanja i radionice, vodi evidenciju o učesnicima obuka i izdaje Potvrdu u kojoj se navode časovi stručne obuke za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, u okviru IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014-2020. godine.

PSSS za koju se prijavi polaznik obuke ima obavezu da u ulozi koordinatora programa „IPARD 50 časova“ organizuje kompletnu obuku, samostalno ili u saradnji sa još 3 do 4 prostorno najbliže PSSS, koje su u obavezi da uzmu učešće, prema sledećem rasporedu u dole navedenim grupama:

 1. P. Skela, Šabac, Loznica, Valjevo, Smederevo
 2. Mladenovac, Jagodina, Kragujevac, Kruševac
 3. Vranje, Niš, Leskovac, Pirot, Prokuplje
 4. Knjaževac, Negotin, Zaječar, Požarevac
 5. Kraljevo, K. Mitrovica, Novi Pazar, Užice, Čačak.

Učesnik obuka dnevno pohađa maksimalno 7 časova, pri čemu je trajanje jednog časa minimum 45 minuta.

Za svakog polaznika obuka, PSSS koja je koordinator vodi evidenciju realizacije svih 50 časova obuke.

Rok za realizaciju obuke „IPARD 50 časova“ u celosti je 3 meseca od dana prijave korisnika IPARD podsticaja.

IZDAVANJE POTVRDA

Potvrde o održanim obukama – nastavnim jedinicama izdaje PSSS čiji savetodavac je održao obuku/obuke.

U Potvrdi se navode sve obuke koje je korisnik pohađao u toku jednog dana (u jednoj potvrdi navode se od jedne do 7 nastavnih jedinica koliko je maksimalno predviđeno na dnevnom nivou). Takođe, navode se i lični podaci polaznika, naziv nastavne jedinice, sektor i sektorska grupa za koju pohađa obuke i broj časova obuke (teorijske/praktične) i ista je potpisana od strane savetodavca koji je održao obuku i odgovornog lica (direktor), overena pečatom.

PSSS polazniku obuka Potvrdu za sve nastavne jedinice koje je pohađao u jednom danu izdaje istog tog dana, odmah po realizaciji obuka.

PSSS izdaje tri originalna primerka Potvrde, od koji 2 predaje polazniku obuka, a jednu zadržava za arhivu obuka „IPARD 50 časova“.

Nakon završetka obuke „IPARD 50 časova“ u celosti korisnik podsticaja podnosi Institutu za primenu nauke u poljoprivredi, odnosno Ovlašćenoj organizaciji po jedan primerak originalne Potvrde za pohađane nastavne jedinice, uz Zahtev za izdavanje Završne potvrde „IPARD 50 časova“.

Ovlašćena organizacija na Zahtev korisnika podsticaja izdaje Završnu potvrdu o uspešno završenih 50 sati obuke za učešće u IPARD II programu. U potvrdi se navode svi časovi stručne obuke koji su pohađani, a ista je potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom.