Seminar IPARD: Pripreme za izgradnju objekata i tri milijarde

Eksperti Smart IPARD-a i konsultanti iz Hrvatske u Irigu, 15. juna. Polaznici dobijaju primer poslovnog plana za izgradnju objekata

Novi konkurs iz IPARD programa – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (izgradnja objekata, kupovina nove opreme i mehanizacije uključujući i traktore), za koji su opredeljene oko tri milijarde dinara, biće, prema Planu poziva, raspisan u junu 2018.

Info centar za ruralni razvoj Agrosmart i agencija Smart IPARD nastavljaju sa obukama za pripremu aplikacija za IPARD javne pozive.

Obuke su namenjene:

 • poljoprivrednicima,
 • predstavnicima agrobiznisa,
 • trenerima i konsultantskim kućama,
 • razvojnim agencijama,
 • bankama…

Sledeći, 23. seminar, biće održan 15. juna u Vinskoj kući Kovačević, a ovog puta eksperti Smart IPARD-a predstaviće mogućnosti i procedure za učešće na najvećem i najvrednijem konkursu iz IPARD programa u ovoj godini.

Poseban segment obuke biće metodologija za izradu poslovnih planova, a polaznici će dobiti primerak biznis plana koji se odnosi na izgradnju objekata (silosa, skladišta, objekata u stočarstvu, plastenika, sistema za navodnjavanje…).

Predavač na ovom seminaru, pored eksperata Smart IPARD-a Dejana Serdara i Slobodana Teofanova biće i uspešna konsultantkinja iz Hrvatske sa velikim iskustvom u pripremi i realizaciji EU projekata Lidija Maurović Košćak.

Lidija Maurović Košćak je konsultantkinja za pripremu i sprovođenje EU projekata, sa dugogodišnjim iskustvom u području naučnog rada, razvoja lokalne i regionalne samouprave. Vodila je niz programa upravljanja projektnim ciklusom.

Dejan Serdar utemeljitelj je i prvi direktor Uprave za agrarna plaćanja, platne agencije za IPARD fond Republike Srbije. Član je brojnih državnih delegacija u EU u procesu usklađivanja administrativnih standarda u sektoru poljoprivrede.

Slobodan Teofanov je prvi pregovarač za otvaranje IPARD programa ruralnog razvoja za Republiku Srbiju.

Seminar je koncipiran tako da upozna zainteresovane sa procedurama konkurisanja za sredstva fondova i dobijanje bespovratnih sredstava namenjenih poljoprivredi.

Mesto i vreme održavanja:

Irig, Vinska kuća Kovačević, Krstašica bb – 15. juna, od 16 do 21h.

Prijava:

Zainteresovani se mogu prijaviti na telefon +381 63 500525 ili slanjem potrebnih podataka na e-mail: redakcija.agrosmart@gmail.com.

Potrebni podaci za prijavu su: ime i prezime, adresa, e-mail, mobilni telefon. Ukoliko želite da kotizaciju platite preko firme, potrebno je poslati i podatke o firmi: naziv, PIB, adresa.

Metode rada:

Seminaru može prisustvovati najviše 12 polaznika. Na ovaj način je obezbeđeno da predavač može da posveti dovoljno pažnje svakom polazniku. Sve teme biće obrađene kroz primere iz prakse i vežbanja.

Teme seminara:

 • Osnovne informacije o IPARD programu
 • Dostupna sredstva IPARD programa u Srbiji
 • Investicije u fizičku imovinu za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda
 • Projekat od ideje do realizacije, priprema dokumentacije
 • Uslovi konkursa (ko može da konkuriše i za šta se sve može konkurisati i dobiti sredstva)
 • Izrada projektnih aktivnosti i rezultata projekta

Kotizacija:

Kotizacija za seminar je 14.000 dinara. Kotizaciju možete uplatiti kao fizičko ili kao pravno lice.

Nakon prijave fizička lica dobijaju uplatnicu, a pravna lica račun.

Kotizacija obuhvata ekspertska predavanja, materijal za seminar i posluženje u pauzama.


SMART IPARD PRIPREMIO INVESTICIJE VREDNE ŠEST MILIONA EVRA

U toku trećeg javnog poziva iz IPARD programa, konsultantska agencija Smart IPARD pripremila je i predala zahteve za odobravanje investicija u poljoprivredu i prehrambenu industriju vredne više od šest miliona evra.

Reč je o ulaganjima u opremu za preradu mleka i povrća u nekoliko preduzeća iz prerađivačke industrije Srbije.

Partneri Smart IPARD-a – mlekare, fabrike za preradu krompira, odnosno proizvodnju čipsa i druge prerađivačke kompanije, planirale su da preko IPARD fonda nabave i instaliraju opremu za skladištenje, hlađenje, prijem i preradu mleka, te linije za proizvodnju čipsa, opremu za pakovanje, obeležavanje kečapa i drugih proizvoda…

Treći javni poziv iz IPARD programa zatvoren je 28. marta. Konkurs je raspisan u okviru Mere 3 IPARD-a – investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva u nabavku nove opreme.

Na konkursu su mogle da učestvuju zadruge i mikro, mala i srednja preduzeća koja se bave preradom voća, povrća, mesa i mleka, a na raspolaganju im je 878.498.105 dinara za opremanje objakata za preradu. Najveći pojedinačni povraćaj za korisnika u Meri 3 iznosi do dva miliona evra.