Seminar o IPARD-u 1. februara u Irigu

Foto: Agrosmart

Eksperti Agrosmarta objasniće proceduru i uslove za konkurisanje, odobravanje projekata, isplatu novca…

Nakon niza uspešnih seminara “Konkurisanje za bespovratna sredstva za poljoprivredu” na kojima su eksperti Info centra za ruralni razvoj Agrosmart upoznali poljoprivrednike, preduzetnike, predstavnike agro-biznisa, organizacija civilnog društva i bankarskog sektora sa IPARD programom, organizuju se novi stručni skupovi o pretpristupnom fondu namenjenom srpskoj poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Novi termin za seminar je 1. februar 2018. u Irigu, u Vinskoj kući Kovačević.

Eksperti za IPARD Info centra za ruralni razvoj Agrosmart organizuju radionice o ovom pretpristupnom finansijskom instrumentu (Instrument for Pre-Accession Assistance in Rural Development), kako bi poljoprivrednicima i svim budućim učesnicima u realizaciji ovog programa objasnili na koji način mogu da konkurišu, koja dokumenta su potrebna, odnosno kako izgleda ceo proces – od raspisivanja poziva do završetka investicije i isplate novca iz evropske kase.

Seminar je koncipiran tako da upozna zainteresovane sa procedurama konkurisanja za sredstva fondova i dobijanje bespovratnih sredstava namenjenih poljoprivredi.

Predavači na seminaru su Dejan Serdar i Slobodan Teofanov.

Dejan Serdar utemeljitelj je i prvi direktor Uprave za agrarna plaćanja, platne agencije za IPARD fond Republike Srbije. Član je brojnih državnih delegacija u EU u procesu usklađivanja administrativnih standarda u sektoru poljoprivrede.

Slobodan Teofanov je prvi pregovarač za otvaranje IPARD programa ruralnog razvoja za Republiku Srbiju.

Ko može dobiti novac iz IPARD-a?

Sredstva su namenjena unapređenju konkurentnosti poljoprivrednih i prerađivačkih kapaciteta i unapređenju bezbednosti hrane u Srbiji, a sve u cilju usaglašavanja poljoprivrede Srbije sa standardima Evropske unije.

Bespovratna sredstva dodeljivaće se za sledeće oblasti:

1. Proizvodnja mesa, mleka, voća, povrća i useva (ulaganja u fizičku imovinu gazdinstava – silose, skladišta, objekte, opremu, sisteme za navodnjavanje, štale, hladnjače, protivgradne mreže…)

2. Prerada mesa, mleka, voća i povrća

3. Diversifikacija aktivnosti u ruralnim sredinama (ruralni turizam)

Mesto i vreme održavanja:

Irig, Vinska kuća Kovačević, Krstašica bb – 1. februara, od 16:30 do 21h.

Prijava:

Zainteresovani se mogu prijaviti na telefon +381 63 500525 ili slanjem potrebnih podataka na e-mail: redakcija.agrosmart@gmail.com.

Potrebni podaci za prijavu su: ime i prezime, adresa, e-mail, mobilni telefon. Ukoliko želite da kotizaciju platite preko firme, potrebno je poslati i podatke o firmi: naziv, PIB, adresa.

Metode rada:

Seminaru može prisustvovati najviše 12 polaznika. Na ovaj način je obezbeđeno da predavač može da posveti dovoljno pažnje svakom polazniku. Sve teme biće obrađene kroz primere iz prakse i vežbanja.

Teme seminara:

  • Osnovne informacije o IPARD programu
  • Dostupna sredstva IPARD programa u Srbiji
  • Projekat od ideje do realizacije, priprema dokumentacije
  • Uslovi konkursa (ko može da konkuriše i za šta se sve može konkurisati i dobiti sredstva)
  • Izrada projektnih aktivnosti i rezultata projekta
  • Investicije u imovinu poljoprivrednih gazdinstava
  • Investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda
  • Investicije u ruralni turizam

Kotizacija:

Kotizacija za seminar je 14.000 dinara. Kotizaciju možete uplatiti kao fizičko ili kao pravno lice. Nakon prijave dobićete uplatnicu (fizička lica), odnosno račun (pravna lica).
Kotizacija obuhvata ekspertska predavanja, materijal za seminar i posluženje u pauzama.


AGROSMART ZA IPARD PRIPREMIO 200 POLJOPRIVREDNIKA

Info centar za ruralni razvoj Agrosmart organizovao je u 2017. godini 19 seminara o IPARD programu, u kojima je učestvovalo oko 300 poljoprivrednika, predstavnika agrarnih firmi, banaka, lokalnih samouprava i konsultantskih kuća iz cele Srbije.

Među njima, bilo je oko 200 vlasnika i članova poljoprivrednih gazdinstava, kao i firmi koje se bave preradom poljoprivrednih proizvoda, koji su iskazali zainteresovanost za konkurisanje na javnim pozivima za mehanizaciju, traktore, preradu i razne druge oblike investiranja.

Eksperti Info centra za ruralni razvoj Agrosmart, odnosno agencije Smart Ipard upoznali su polaznike sa akreditovanim merama IPARD II programa, uslovima i proceduri konkurisanja, analizirajući pojedinačne primere poljoprivrednika, budućih investitora i ukazujući na moguće prepreke u planiranim projektima i na značaj dobro osmišljenog plana razvoja njihovih gazdinstava uz korišćenje bespovratne pomoći iz evropske kase. Sa svakim od predstavnika poljoprivrednih gazdinstava ili firmi, budućim podnosiocima zahteva za projekte finansirane iz ovog pretpristupnog programa, stručnjaci Agrosmarta i agencije Smart Ipard „prošli“ su kroz njihove aplikacije i pokazali kako bi trebalo da izgledaju njihove prijave i kako bi trebalo da se odvija realizacija celog projekta, odnosno koja su rešenja za njih najbolja u pogledu unapređenja proizvodnje i konkurentnosti i pripreme temelja za buduće, mnogo izdašnije EU fondove.

Poruka Agrosmartovog eksperta za IPARD Dejana Serdara, prvog direktora Uprave za agrarna plaćanja Republike Srbije, koji je učestvovao u brojnim kontrolama IPARD projekata u nekoliko zemalja je da je za uspešnu realizaciju ovih projekata najvažnija dobra priprema.

-IPARD je neka vrsta plaćene škole za Srbiju. Neće se srpska poljoprivreda preporoditi zahvaljujući IPARD fondu, ali to je prilika da dobro pripremimo administraciju za buduće strukturne fondove EU, koji su zapravo nosioci razvoja i finansiranja evropskih poljoprivreda i iz kojih članice Unije vuku značajna sredstva za razvoj agro sektora i ruralnih sredina. To je najveći značaj IPARD-a, kaže on.

Jedan od polaznika seminara Goran Staraček iz Futoga izjavio je za TV Al Džazira (Al Jazeera), koja je pratila obuku u Irigu, da je do tada informacije dobijao preko medija, a da će mu informacije i pomoć koju je dobio od stručnjaka Agrosmarta biti dragoceni u realizaciji planiranih investicija u oblasti povrtarstva.

Julka Toskić, direktorka konsalting agencije „Agrobrend“, takođe je jedna od učesnica seminara. Ona je za “Poljoprivrednik” izjavila da IPARD smatra dobrom prilikom da poljoprivrednici dođu do novca koji im je potreban za ulaganja u unapređenje proizvodnje. Smatra da su sektori voća i povrća najperspektivniji, te očekuje da će najviše projekata za dobijanje evropskih sredstava biti upravo iz ovih oblasti.

Jedan od privrednika koji se sprema na ovaj konkurs je Slavko Rac iz preduzeća „Juarbis“ u Ruskom Krsturu koje je već započelo izradu biznis-plana za izgradnju skladišta. Za “Poljoprivrednik” je rekao da su ovaj posao započeli ranije upravo zbog toga da bi na vreme ispravili eventualne greške i spremno čekali otvaranje IPARD konkursa. Ovo preduzeće se inače bavi ratarskom i voćarskom proizvodnjom i otkupom poljoprivrednih proizvoda. Planira da prošire proizvodne kapacitete tako što će izgraditi skladišni prostor od 10.000 tona i sušaru kapaciteta 24 tone na dan. Ova investicija vredna je više od milion evra, a Rac se nada prolasku na IPARD konkursu, kao i povrćaju sredstava u visini 60 odsto vrednosti investicije.