Seminar o IPARD-u 22. marta u Irigu

Akcenat će biti na pripremi i realizaciji projekata iz Mere 3 IPARD programa

Info centar za ruralni razvoj Agrosmart i agencija Smart IPARD nastavljaju sa obukama o IPARD programu, nakon 20 seminara i radionica održanih u prošloj i ovoj godini, na kojima su učestvovali brojni poljoprivrednici, predstavnici konsultantskih kuća, lokalnih samouprava, banaka… Sledeći seminar u Irigu posvećen je trećem javnom pozivu iz IPARD programa (prerada mesa, mleka, voća, povrća), najavljenom za mart, s osvrtom na konkurse za nabavku mehanizacije, opreme i traktora i druga ulaganja u fizičku imovinu gazdinstava – silose, sisteme za navodnjavanje, farme… Predavači na ovom seminaru, pored domaćih eksperata, biće i najuspešniji konsultanti iz Hrvatske sa velikim iskustvom u pripremi i realizaciji EU projekata. Hrvatski stručnjaci inače sarađuju sa agencijom Smart IPARD i do sada imaju veliki broj odobrenih i realizovanih projekata, a na seminaru u Irigu preneće svoje bogato iskustvo našim poljoprivrednicima.

Novi termin za seminar je 22. mart 2018. u Irigu, u Vinskoj kući Kovačević.

Eksperti za IPARD Info centra za ruralni razvoj Agrosmart organizuju radionice o ovom pretpristupnom finansijskom instrumentu (Instrument for Pre-Accession Assistance in Rural Development), kako bi poljoprivrednicima i svim budućim učesnicima u realizaciji ovog programa objasnili na koji način mogu da konkurišu, koja dokumenta su potrebna, odnosno kako izgleda ceo proces – od raspisivanja poziva do završetka investicije i isplate novca iz evropske kase.

Seminar je koncipiran tako da upozna zainteresovane sa procedurama konkurisanja za sredstva fondova i dobijanje bespovratnih sredstava namenjenih poljoprivredi.

Na radionici koja se održava 22. marta akcenat će biti na pripremi i realizaciji projekata iz Mere 3 IPARD programa, to jest na ulaganjima u prerađivačke kapacitete u sektorima mesa, mleka, voća i povrća.

Predavači na seminaru su Dejan Serdar i Slobodan Teofanov.

Dejan Serdar utemeljitelj je i prvi direktor Uprave za agrarna plaćanja, platne agencije za IPARD fond Republike Srbije. Član je brojnih državnih delegacija u EU u procesu usklađivanja administrativnih standarda u sektoru poljoprivrede.

Slobodan Teofanov je prvi pregovarač za otvaranje IPARD programa ruralnog razvoja za Republiku Srbiju.

Ko može da konkuriše za Meru 3 – Investicije u fizičku imovinu za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva?

Sredstva su namenjena unapređenju konkurentnosti poljoprivrednih i prerađivačkih kapaciteta i unapređenju bezbednosti hrane u Srbiji, a sve u cilju usaglašavanja poljoprivrede Srbije sa standardima Evropske unije.

Za investicije u preradu i marketing u sektorima voće, povrće, meso i mleko mogu da konkurišu:

  • preduzetnici
  • privredna društva
  • zemljoradničke zadruge.

Mesto i vreme održavanja:

Irig, Vinska kuća Kovačević, Krstašica bb – 22. marta, od 16:30 do 21h.

Prijava:

Zainteresovani se mogu prijaviti na telefon +381 63 500525 ili slanjem potrebnih podataka na e-mail: redakcija.agrosmart@gmail.com.

Potrebni podaci za prijavu su: ime i prezime, adresa, e-mail, mobilni telefon. Ukoliko želite da kotizaciju platite preko firme, potrebno je poslati i podatke o firmi: naziv, PIB, adresa.

Metode rada:

Seminaru može prisustvovati najviše 12 polaznika. Na ovaj način je obezbeđeno da predavač može da posveti dovoljno pažnje svakom polazniku. Sve teme biće obrađene kroz primere iz prakse i vežbanja.

Teme seminara:

  • Osnovne informacije o IPARD programu
  • Dostupna sredstva IPARD programa u Srbiji
  • Investicije u fizičku imovinu za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda
  • Projekat od ideje do realizacije, priprema dokumentacije
  • Uslovi konkursa (ko može da konkuriše i za šta se sve može konkurisati i dobiti sredstva)
  • Izrada projektnih aktivnosti i rezultata projekta

Kotizacija:

Kotizacija za seminar je 6.000 dinara. Kotizaciju možete uplatiti kao fizičko ili kao pravno lice.

Nakon prijave fizička lica dobijaju uplatnicu, a pravna lica račun.
Kotizacija obuhvata ekspertska predavanja, materijal za seminar i posluženje u pauzama.