Seminari Agrosmarta 26. decembra u Kraljevu i 27. u Irigu

Foto: Agrosmart

Raspisuju se prvi konkursi, za traktore i mehanizaciju obezbeđeno osam miliona evra. Saznajte kako možete da konkurišete i realizujete investiciju

Nakon 17 uspešnih seminara “Konkurisanje za bespovratna sredstva za poljoprivredu” na kojima su eksperti Info centra za ruralni razvoj Agrosmart upoznali poljoprivrednike, preduzetnike, predstavnike agro-biznisa, organizacija civilnog društva i bankarskog sektora sa IPARD programom, organizuju se novi stručni skupovi o pretpristupnom fondu namenjenom srpskoj poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Zbog velikog interesovanja poljoprivrednika i privrednika iz centralne Srbije, pored Iriga, gde se redovno organizuju seminari, predavanja će biti održana i u Kraljevu.

Novi termini za seminare su 26. decembar u Kraljevu, u Hotelu Turist i 27. decembar u Irigu, u Vinskoj kući Kovačević.

Eksperti za IPARD Info centra za ruralni razvoj Agrosmart organizuju radionice o ovom pretpristupnom finansijskom instrumentu (Instrument for Pre-Accession Assistance in Rural Development), kako bi poljoprivrednicima i svim budućim učesnicima u realizaciji ovog programa objasnili na koji način mogu da konkurišu, koja dokumenta će biti potrebna, odnosno kako će izgledati ceo proces – od raspisivanja prvih poziva do završetka investicije i isplate novca iz evropske kase.

Seminar je koncipiran tako da upozna zainteresovane sa procedurama konkurisanja za sredstva fondova i dobijanje bespovratnih sredstava namenjenih poljoprivredi.

Predavač na seminaru je Dejan Serdar.

Dejan Serdar utemeljitelj je i prvi direktor Uprave za agrarna plaćanja, platne agencije za IPARD fond Republike Srbije. Član je brojnih državnih delegacija u EU u procesu usklađivanja administrativnih standarda u sektoru poljoprivrede.

Ko može dobiti novac iz IPARD-a?

Sredstva su namenjena unapređenju konkurentnosti poljoprivrednih i prerađivačkih kapaciteta i unapređenju bezbednosti hrane u Srbiji, a sve u cilju usaglašavanja poljoprivrede Srbije sa standardima Evropske unije.

Bespovratna sredstva dodeljivaće se za sledeće oblasti:

1. Proizvodnja mesa, mleka, voća, povrća i useva (ulaganja u fizičku imovinu gazdinstava – silose, skladišta, objekte, opremu, sisteme za navodnjavanje, štale, hladnjače, protivgradne mreže…)

2. Prerada mesa, mleka, voća i povrća

3. Diversifikacija aktivnosti u ruralnim sredinama (ruralni turizam)

Mesto i vreme održavanja:

Kraljevo, Hotel Turist, 26. decembra od 14h do 19h

Irig, Vinska kuća Kovačević, Krstašica bb, 27. decembra od 16 do 21h


PRIJAVA

Zainteresovani se mogu prijaviti na telefon +381 63 500525 ili slanjem potrebnih podataka na e-mail: redakcija.agrosmart@gmail.com

Potrebni podaci za prijavu su: ime i prezime, adresa, e-mail, mobilni telefon. Ukoliko želite da kotizaciju platite preko firme, potrebno je poslati i podatke o firmi: naziv, PIB, adresa.


METODE RADA

Seminaru može prisustvovati najviše 12 polaznika. Na ovaj način je obezbeđeno da predavač može da posveti dovoljno pažnje svakom polazniku. Sve teme biće obrađene kroz primere iz prakse i vežbanja.


TEME SEMINARA

  • Osnovne informacije o IPARD programu
  • Dostupna sredstva IPARD programa u Srbiji
  • Projekat od ideje do realizacije, priprema dokumentacije
  • Uslovi konkursa (ko može da konkuriše i za šta se sve može konkurisati i dobiti sredstva)
  • Izrada projektnih aktivnosti i rezultata projekta
  • Investicije u imovinu poljoprivrednih gazdinstava
  • Investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda
  • Investicije u ruralni turizam

KOTIZACIJA

Kotizacija za seminar je 14.000 dinara. Kotizaciju možete uplatiti kao fizičko ili kao pravno lice. Nakon prijave dobićete uplatnicu (fizička lica), odnosno račun (pravna lica).
Kotizacija obuhvata ekspertska predavanja, materijal za seminar i posluženje u pauzama.