Podsticaji IPARD programa za investicije u turizam samo za ruralna područja

Prema planu Ministarstva poljoprivrede javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja iz IPARD fonda za investicije u oblasti turizma očekuje se u junu. Ko bude želeo da konkuriše mora da ispuni osnovni uslov – da ulaže u investiciju u ruralnom području. Često se među potencijalnim investitorima javlja nedoumica oko toga da li mesto u kome su planirali ulaganja pripada ruralnom području ili urbanim sredinama. Iz Ministarstva  poljpruivrede apeluju na potencijalne investitore da provere spisak naselja u kojima se mogu graditi ili adaptirati turistički objekti.

Neki od uslova koji podnosioci zahteva takođe moraju da ispune jeste da ukupan broj individualnih ležajeva u svim kategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj, nije veći od 30. Takođe, da podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Beogradskog regiona, regiona Vojvodine, Šumadije i Zapadne Srbije, Južne i Istočne Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj.

Pravo na IPARD podsticaje, podsetimo, ostvaruje lice upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu i to fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik, privredno društvo koje je razvrstano u mikro u skladu sa zakonom ili malo pravno lice u kojim se uređuje računovodstvo.

B.K.