Izmenjen Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu RPG

Foto: Pixabay

Najvažnije izmene odnose se na posebne uslove za ostvarivanje prava na odobravanje projekta u sektoru voća

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS“ broj 78/2018 od 19.10.2018. godine).

Najvažnije izmene odnose se na posebne uslove za ostvarivanje prava na odobravanje projekta u sektoru voća, gde će se uslov po pitanju površine pod zasadima ispunjavati na kraju investicije, a ne prilikom podnošenja zahteva za odobravanje projekta kako je do sada bio slučaj. U prihvatljive troškove biće uključeni i troškovi prevoza i montaže, dok će podsticaji moći da se ostvare i za proizvodnju sadnog materijala voća i matičnjaka voća, kao i za proizvodnju roditeljskog jata kokošaka teškog tipa.


Pravilnik možete da preuzmete u prilogu:

 Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (19. oktobar 2018)

 Prilog 1

 Prilog 4

 Prilog 5


 Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (15. decembar 2017)

 Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (20. septembar 2017)