Izmenjen Pravilnik o IPARD podsticajima za Meru 3

Foto: AgroFin

Najvažnije izmene odnose se na opšte uslove za ostvarivanje prava na odobravanje projekta, a novi Pravilnik propisuje i način razvrstavanja privrednih subjekata

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva („Službeni glasnik RS“ broj 23/2018 od 23.03.2018. godine).

Najvažnije izmene odnose se na opšte uslove za ostvarivanje prava na odobravanje projekta, na primer, na vrednost investicije u smislu prikupljanja ponuda, a novi Pravilnik propisuje i način razvrstavanja privrednih subjekata.

Prilikom podnošenja zahteva za odobravanje projekata dostavljaju se tri prikupljene ponude za nabavku investicije, odnosno prihvatljivih troškova prema Listi prihvatljivih investicija i troškova, za vrednost veću od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti prema mesečnom kursu Evropske komisije u mesecu koji prethodi mesecu u kome je objavljen javni poziv, odnosno jedna ponuda za nabavku investicije za vrednost do 10.000 evra, a koje su uporedive po sadržaju i po specifikacijama i važeće na dan podnošenja zahteva, osim za realizovane opšte troškove za koje dostavlja račun.

Fokus IPARD programa je na privrednim subjektima koji spadaju u grupu mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, pa su izmenama pravilnika unete odredbe radi efikasnijeg razvrstavanja privrednih subjekata prema veličini.


Kompletan tekst Pravilnika možete da preuzmete u prilogu:

 Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva

 Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva